Arkivo de UEA Statuto 1934/Celoj kaj principoj

El Vikifontaro
Salti al navigilo Salti al serĉilo
Enkonduko Indekso : Arkivo de UEA Statuto 1934
I. Celoj kaj principoj
II. Membroj kaj societoj
I. Celoj kaj principoj
 1. Sub la nomo Universala Esperanto-Asocio ekzistas asocio, fondita en 1908, kiu celas:
  1. disvastigi la uzadon de la internacia helplingvo Esperanto;
  2. plifaciligi la ĉiuspecajn moralajn kaj materiajn rilatojn inter la homoj, sen diferenco pri raso, nacieco, religio aŭ lingvo;
  3. krei internaciajn servojn uzeblajn de ĉiuj homoj, kies intelektaj aŭ materiaj intereseoj celas trans la limoj de ilia genta aŭ lingva teritorio;
  4. kreskigi inter siaj membroj fortikan senton de solidareco kaj disvolvigi ĉe ili la komprenon kaj estimon por fremdaj popoloj.
 2. Laux la interkonsento de la 25a Universala Kongreso de Köln, la 4an de Auxgusto 1933, Universala Esperanto Asocio [sen streketo] estas la tutmonda organizaĵo esperantista por atingi la ĝeneralan disvastiĝon de la lingvo Esperanto. Ĝi reprezentas la internacian movadon, fiksas ĝiajn taskojn kaj gvidas la rilatajn laborojn; ĝi zorgas pri la reciproka informado kaj kunagado de la esperanto-societoj, organizas la Universalajn Kongresojn kaj aranĝas teknikojn konferencojn.
 3. La oficiala lingvo de UEA estas la Zamenhofa Lingvo Esperanto, tia, kia ĝi estas difinita per sia fundamento kaj per sia literatura kaj teknika verkaro.
 4. UEA estas neŭtrala rilate al religio, nacieco, politiko, kaj sociaj demandoj. En ĝi viroj kaj virinoj estas egalrajtaj kaj elekteblaj al ĉiuj oficoj.
 5. La sidejo de UEA troviĝas ĉe ĝia Centra Oficejo, en Genève, Svislando. La Centra Oficejo estas oficiale nomata : "Internacia Esperanto Oficejo", "Bureau International de l'Esperanto", k.t.p. La Komitato rajtas translokigi la oficejon en alian svisan lokon. UEA deklaras sin asocio kun celo ideala, je ne limigata daŭro, en la senco de la art. 60 de la svisa civila kodo. Sekve ĝi ĝuas la rajton de jura persono. Por certigi tiujn rajtojn, la Komitato povas laŭbezone enskribigi la Asocion en- kaj eksterlande en la ŝtatajn registrojn por societoj.
 6. La oficialaj publikigoj fariĝas per la jarlibro, la revuo "Esperanto", per bultenoj aŭ cirkuleroj. La Asocio povas eldoni ĉiuspecajn presaĵojn rilatantajn al sia agado, kaj aranĝi servon de librovendo kaj gazetabonoj. Por disvastigi Esperanto-literaturon kaj rekompenci fervorajn aŭ oferemajn membrojn, ĝi disdonas premiojn, ĉefe konsistantajn el libroj.
 7. La administra jaro estas kalkulata de 1. Novembro ĝis 31. de Oktobro. La tempolimoj fiksitaj en tiu ĉi statuto aŭ en regularoj validas por Eŭropo. Por la rilatoj el lokoj kun speciale malfacilaj poŝtaj komunikoj aŭ el aliaj kontinentoj, la Direktoro plolongigas la tempolimojn.
 8. Por la membroj tiu ĉi statuto kaj la ĝeneralaj regularoj estas devigaj. Ĉiuj honoroficoj daŭras tri jarojn; la ofic-havantoj estas reelekteblaj. Dum trijara periodo estas kutime elektataj aŭ nomataj en la unua jaro la Komitatanoj, en la sekvanta la Ĉefdelegitoj kaj en la tria la Delegitoj. Intertempe elektitaj personoj funkcias ĝis la fino de la ĝenerala oficperiodo. La salajritaj kunlaborantoj estas nomataj konforme al la lokaj cirkonstancoj, maksimume por tri jaroj. La leĝoj de ilia lando validas por iliaj ĝeneralaj laborkondiĉoj, kaj tiu ĉi statuto por iliaj rajtoj kaj devoj kiel ofic-havantoj de UEA. Por la agoj de siaj reprezentantoj, oficistoj k.t.p, UEA estas nur tiom responda, kiom tiuj agoj okazis laŭ la kompetentecoj, kiujn por ĉiu ofico difinas la statuto aŭ ĝenerala regularo. La Asocio malakceptas ĉiun financan respondecon pri la funkciado de la servoj kaj por negocoj al ili rilatantaj.
 9. UEA kalkulas, kaj indikas siajn normprezojn, laŭ svisa monsistemo. La havaĵo de UEA estas destinita al la Esperanto-movado. La membroj nek havas rajton je tiu havaĵo, nek estas persone respondaj pri la ŝuldoj de la Asocio.