Deklaracio de ETA (2011-10-20)

El Vikifontaro
Salti al navigilo Salti al serĉilo
Indekso : Deklaracio de ETA (2011-10-20)
Historia deklaracio de la eŭska sendependisma organizaĵo Euskadi Ta Askatasuna (ETA) en kiu ĝi anoncas la definitvan ĉeson de sia armita aktivado.


Deklaracio de ETA


Euskadi Ta Askatasuna, eŭska socialisma organizaĵo revoluciista por nacia liberigo, deziras per ĉi tiu Deklaracio konatigi sian decidon:

ETA opinias, ke la Internacia Konferenco okazinta freŝdate en Eŭskio estas iniciato de granda politika gravo. La rezolucio alprenita kunigas la ingrediencojn por integra solvo de la konflikto kaj havas la subtenon de vastaj sektoroj de la eŭska socio kaj de la internacia komunumo.

En Eŭskio nun estiĝas nova politika tempo. Ni estas fronte al historia okazo por doni justan kaj demokratian solvon al la jarcenta politika konflikto. Fronte al la perforto kaj subpremado, la dialogo kaj interkonsento devas karakterizi la novan ciklon. La agnosko de Eŭskio kaj la respekto al la popola volo devas venki super la altrudo. Tio estas la deziro de la plimulto de la eŭska civitanaro.

La longjara batalado kreis ĉi tiun okazon. Tio ne estis facila vojo. La krudeco de la batalo forportis por ĉiam multajn gekamaradojn. Aliaj nun suferas malliberigon aŭ ekzilon. Al ili nia agnosko kaj plej sincera omaĝo.

Ekde nun, la vojo ankaŭ ne estos facila. Fronte al la altrudo plue ekzistanta, ĉiu paŝo, ĉiu atingo, estos la frukto de la penado kaj batalado de la eŭska civitanaro. Laŭlonge de ĉi tiuj jaroj Eŭskio akumulis la sperton kaj la forton necesan por alfronti ĉi tiun vojon kaj ĝi ankaŭ estas decidema fari tion.

Estas tempo rigardi estontecen kun espero. Estas tempo ankaŭ por agadi kun respondeco kaj kuraĝo.

Pro tio ĉio,

ETA decidis la definitivan ĉeson de sia armita aktivado. ETA alvokas al la registaroj de Hispanio kaj Francio por malfermo de procezo de rekta dialogo celantan la solvon de l' konsekvencoj de la konflikto kaj, tiele, la superadon de la armita konfronto. Per ĉi tiu historia deklaracio, ETA montras sian kompromison klaran, firman kaj definitivan.

Fine ETA alvokas al la eŭska socio por implikiĝo en ĉi tiu procezo de solvoj ĝis la konstruo de scenejo de paco kaj libereco.


GORA EUSKAL HERRIA ASKATUTA! GORA EUSKAL HERRIA SOZIALISTA!
JO TA KE INDEPENDENTZIA ETA SOZIALISMOA LORTU ARTE!


En Eŭskio, la 20an de oktobro 2011


Euskadi Ta Askatasuna
E.T.A.
ETAren Adierazpena


Euskadi Ta Askatasunak, nazio askapenerako euskal erakunde sozialista iraultzaileak, Adierazpen honen bidez bere erabakiaren berri eman nahi dio Euskal Herriari:

Euskal Herrian burutu berri den Nazioarteko Konferentzia garrantzi politiko handiko ekimena dela deritzogu. Adostutako ebazpenak gatazkaren konponbide osorako osagaiak biltzen ditu eta nazioartearen eta euskal jendartearen sektore anitzen babesa du.

Euskal Herrian aro politiko berri bat zabaltzen ari da. Mendetako gatazka politikoari konponbide justu eta demokratikoa emateko aukera historikoa dago. Indarkeria eta errepresioaren aurrean elkarrizketak eta akordioak ezaugarritu behar dute aro berria. Euskal Herriaren aitortza eta herri borondatearekiko begirunea ukazioari gailendu behar zaizkio. Hori da euskal herritarren gehiengoaren nahia.

Urte luzeetako borrokak sortu du aukera. Ez da bide erraza izan. Borrokaren gogorrak burkide asko betiko eraman dizkigu. Beste asko espetxea edo erbestea pairatzen ari dira. Bihoakie guztiei gure aitortza eta omenaldirik sentituena.

Hemendik aurrerako bidea ere ez da erraza izango. Oraindik orain dirauen zapalkuntzaren aurrean, urrats bakoitza, lorpen bakoitza, euskal herritarren ahalegin eta borrokaren emaitza izango da. Bide honi ekiteko Euskal Herriak aski esperientzia eta indar metatu du urteotan eta badu horretarako erabakitasuna ere.

Etorkizunari itxaropenez begiratzeko unea da. Baita ausardiaz eta arduraz jokatzeko unea ere.

Honenbestez,

ETAk bere jarduera armatua behin-betiko amaitzea erabaki du. ETAk Espainia eta Frantziako gobernuei dei egiten die, gatazkaren ondorioei konponbide ematea helburu izango duen elkarrizketa prozesu zuzena zabaltzeko, konfrontazio armatua gainditu ahal izateko. Adierazpen historiko honekin ETAk bere konpromiso argi, sendo eta behin-betikoa erakusten du.

ETAk, azkenik, euskal jendarteari dei egiten dio konponbide prozesuan murgil dadin, bake eta askatasun agertoki bat sortu arte.


GORA EUSKAL HERRIA ASKATUTA! GORA EUSKAL HERRIA SOZIALISTA!
JO TA KE INDEPENDENTZIA ETA SOZIALISMOA LORTU ARTE!


Euskal Herrian, 2011ko urriaren 20an


Euskadi Ta Askatasuna
E.T.A.
Declaración de ETA


Euskadi Ta Askatasuna, organización socialista revolucionaria vasca de liberación nacional, desea mediante esta Declaración dar a conocer su decisión:

ETA considera que la Conferencia Internacional celebrada recientemente en Euskal Herria es una iniciativa de gran trascendencia política. La resolución acordada reúne los ingredientes para una solución integral del conflicto y cuenta con el apoyo de amplios sectores de la sociedad vasca y de la comunidad internacional.

En Euskal Herria se está abriendo un nuevo tiempo político. Estamos ante una oportunidad histórica para dar una solución justa y democrática al secular conflicto político. Frente a la violencia y la represión, el diálogo y el acuerdo deben caracterizar el nuevo ciclo. El reconocimiento de Euskal Herria y el respeto a la voluntad popular deben prevalecer sobre la imposición. Ese es el deseo de la mayoría de la ciudadanía vasca.

La lucha de largos años ha creado esta oportunidad. No ha sido un camino fácil. La crudeza de la lucha se ha llevado a muchas compañeras y compañeros para siempre. Otros están sufriendo la cárcel o el exilio. Para ellos y ellas nuestro reconocimiento y más sentido homenaje.

En adelante, el camino tampoco será fácil. Ante la imposición que aún perdura, cada paso, cada logro, será fruto del esfuerzo y de la lucha de la ciudadanía vasca. A lo largo de estos años Euskal Herria ha acumulado la experiencia y fuerza necesaria para afrontar este camino y tiene también la determinación para hacerlo.

Es tiempo de mirar al futuro con esperanza. Es tiempo también de actuar con responsabilidad y valentía.

Por todo ello,

ETA ha decidido el cese definitivo de su actividad armada. ETA hace un llamamiento a los gobiernos de España y Francia para abrir un proceso de diálogo directo que tenga por objetivo la resolución de las consecuencias del conflicto y, así, la superación de la confrontación armada. ETA con esta declaración histórica muestra su compromiso claro, firme y definitivo.

ETA, por último, hace un llamamiento a la sociedad vasca para que se implique en este proceso de soluciones hasta construir un escenario de paz y libertad.


GORA EUSKAL HERRIA ASKATUTA! GORA EUSKAL HERRIA SOZIALISTA!
JO TA KE INDEPENDENTZIA ETA SOZIALISMOA LORTU ARTE!


En Euskal Herria, a 20 de octubre de 2011


Euskadi Ta Askatasuna
E.T.A.

Fontoj[redakti]