Deklaracio pri la donado de sendependeco al koloniaj landoj kaj popoloj

El Vikifontaro
Salti al navigilo Salti al serĉilo
   La Ĝenerala Asembleo,
   Memorante la firman decidon, proklamitan de la popoloj de la mondo en la Ĉarto de Unuiĝintaj Nacioj, reaserti kredon je la fundamentaj homaj rajtoj, je la digno kaj valoro de la homa personeco, je la egalaj rajtoj de viroj kaj virinoj kaj de nacioj grandaj kaj malgrandaj kaj antaŭenigi socian progreson kaj pli altan vivnivelon en pli granda libereco,
   Konscia pri la neceso krei kondiĉojn de stabileco kaj bonstato kaj pacajn kaj amikajn rilatojn, surbaze de respekto al la principoj de egalaj rajtoj de ĉiuj popoloj kaj de ilia rajto decidi pri si mem kaj de universala respekto al, kaj observado de, la homaj rajtoj kaj fundamentaj liberecoj por ĉiuj sen distingo de raso, sekso, lingvo aŭ religio,
   Rekonante la pasian deziron por libereco en ĉiuj dependaj popoloj kaj la decidan rolon de tiuj popoloj en la atingo de sia sendependeco,
   Sciante pri la kreskantaj konfliktoj, kiuj rezultis el la rifuzo de, aŭ obstakloj sur la vojo al, la libereco de tiuj popoloj, konfliktoj, kiuj estas grava minaco al la monda paco,
   Konsiderante la gravan rolon de Unuiĝintaj Nacioj kiel ilo por helpi la movadon por sendependeco en teritorioj sub kuratoreco kaj neaŭtonomaj,
   Rekonante, ke la daŭra ekzisto de koloniismo malebligas la evoluon de internacia ekonomia kunlaborado, malhelpas la socian, kulturan kaj ekonomian evoluon de dependaj popoloj kaj kontraŭagas la idealon de Unuiĝintaj Nacioj de universala paco,
   Asertante, ke popoloj povas, por siaj propraj celoj, libere disponi pri siaj riĉaĵoj kaj rimedoj naturaj sen difektiĝo de iuj ajn devoj, kiuj fontas el internacia ekonomia kunlaborado, bazita sur la principo de reciproka profito, kaj internacia juro,
   Kredante, ke la procezo de liberigo estas nerezistebla kaj neinversigebla kaj ke por eviti gravajn krizojn oni nepre devas meti finon al koloniismo kaj al ĉiuj praktikoj de apartigo kaj diskriminacio kunigitaj kun ĝi,
   Bonvenigante la fakton, ke dum la lastaj jaroj multaj dependaj teritorioj atingis liberecon kaj sendependecon, kaj rekonante la pli kaj pli fortajn tendencojn al libereco en tiuj el tiaj teritorioj, kiuj ankoraŭ ne atingis sendependecon,
   Konvinkite, ke ĉiuj popoloj havas neforigeblan rajton je plena libereco, la praktiko de sia suvereneco kaj la integreco de ilia nacia teritorio,
   Solene proklamas la neceson fini, rapide kaj senkondiĉe, la koloniismon en ĉiuj ĝiaj formoj kaj manifestiĝoj;
   Kaj por tiu celo
   Deklaras, ke:
   1. La subigo de popoloj al fremda subjugigo, superregado kaj fiekspluatado estas neado de fundamentaj homaj rajtoj, estas kontraŭ la Ĉarto de Unuiĝintaj Nacioj kaj estas obstaklo al la antaŭenigo de monda paco kaj kunlaborado.
   2. Ĉiuj popoloj havas la rajton decidi pri si mem; per tiu rajto ili decidas sian politikan staton kaj libere strebas al sia ekonomia, socia kaj kultura evoluo.
   3. Nesufiĉo de politika, ekonomia, socia aŭ eduka preteco devas neniam servi kiel preteksto por prokrasto de sendependeco.
   4. Ĉiu perarmila agado aŭ subpremaj rimedoj ĉiuspecaj celantaj dependajn popolojn devas ĉesi, por ke tiuj ĉi povu praktiki pace kaj libere sian rajton je plena sendependeco, kaj la integreco de ilia nacia teritorio devas esti respektata.
   5. Oni devas tuj fari paŝojn en teritorioj sub kuratoreco kaj neaŭtonomaj, aŭ en ĉiuj aliaj teritorioj, kiuj ankoraŭ ne atingis sendependecon, por transdoni ĉiujn povojn al la popoloj de tiuj teritorioj, sen iuj ajn kondiĉoj aŭ rezervoj, laŭ iliaj libere esprimitaj volo kaj deziro, sen iu ajn distingo de raso, kredo aŭ koloro, por ke ili povu ĝui plenajn sendependecon kaj liberecon.
   6. Iu ajn agado celanta la partan aŭ tutan disrompon de la nacia unueco kaj teritoria integreco de lando estas malakorda kun la celoj kaj principoj de la Ĉarto de Unuiĝintaj Nacioj.
   7. Ĉiuj Ŝtatoj devas observi fidele kaj strikte la preskribojn de la Ĉarto de Unuiĝintaj Nacioj, la Universala Deklaracio de Homaj Rajtoj kaj la nuna Deklaracio surbaze de egaleco, neinterveno en la internajn aferojn de ĉiuj Ŝtatoj kaj respekto al la suverenaj rajtoj de ĉiuj popoloj kaj de ilia teritoria integreco.


Fonto[redakti]