Ekofuturo Kavka 1984 SR

El Vikifontaro
Salti al navigilo Salti al serĉilo

Scienca_Revuo 1975

Impona Ekofuturo[redakti]

Josef Kavka

Lastatcmpe ottiĝas Esperanto-libroj, kiuj kapablas sukcese konkuri kun ambiciaj nacilingvaj verkoj el la sfero scienca. Jen, fakuloj povas pli kaj pli konvinkiĝadi, ke la zamenhofa lingvo taŭgas por klare kaj precize esprimi ajnan nuancon de la moderna pensado. Dank' al aperantaj fak-artikoloj, la planlingva tcrminologio disvolviĝas paralele kun la nacilingvaj, kvankam laŭ pli modesta skalo, ja kun nekompareble malpli da mon-subvencioj. La ripetiĝantan miraklon de rea kaj rea aperado de fakaj libroj Esperanto ŝuldas al siaj bravaj adeptoj, kiuj ne domaĝas labori ofereme. senlace, senpage; ofte eĉ sendanke de la mondo...

Ĉi tiuj malnovaj ideoj invadas nian menson ankaŭ dum trafoliumado da impona artikolaro FKOFUTURO, kiun cldonis (1984) Ekologia Sekciode Bulgara Espcrantista Asocio. La dikan (420-paĝan) libron tre kompetentc kunmetis prof. Ĥristo Marinov, zorge redaktis kaj korektis inĝ. Petar Todorov.

Adreso de 1'eldoninto: BEA - Ekologia Sekcio, flristo Botev 97, SOFIA 1303, Bulgario.

Tcmas pri preskaŭ trideko da traktaĵoj klasitaj laŭ jena sĥcmo:

  • I. Nuntempa ekologio kaj teoriaj problemoj
  • II. Naturaj resursoj kaj estonteco
  • III. Estonteco kaj energio
  • IV. Ideoj pri la estonta ekologia ekvilibro.

Oni ne troigus, dirante, ke ĉiuj 27 traktaĵoj eksterordinare intercsas eĉ laikan leganton. Ne mirinde: la urĝe akturala temaro ekologia nuntempe okupas atenton dc vasta publiko. En espero, ke baldaŭ aperos pri EKOFUTURO recenzoj el profesie kompetentaj plumoj, ĉi-loke ni tumu nin al kelkaj problemetoj lingvaj, precipe leksikologiaj.

Dubformaj estas ekz. jenaj vortoj (paĝ-indike): sintetika (5) kvankam alilokc. ekz. sur p. 10, troviĝas la ĝusta formo: sinteza), evolucia (5, kvankam sur p. 10: evoluo). ekologizado (6), optimizado (8), enkategorigi (8), substancioj (10), geografisto (10), tcmatika (II) k.t.p. Estas ja vere, ke iuj aŭuoroj sukcesis prezenti lingvaĵon, ĉi-rilate scnriproĉan, tre puran.

Gramatikaj eraroj ne abundas, tamen iom ĝenas: transformiĝis en scienco (5), rilate la tasko (5). metodologiaj, aspektojn (8), kies teorio evoluigis Volter (11) k.t.p.

Kurioza estas transliterado de propraj nomoj: Kiseljov (5), Kiselov (7) — anst. la ĝusta: Kiselev. Cetere aliloke aperas la ĝusta Feclorov (12), ne Fjodorov. La laŭprononca transskribado, eĉ grave misformita, nepre ŝokas: Genri Modsli (36). k.t.p. Por interacia publiko tiaj manieroj apcnaŭ konvenas...

Nu, certe ne havus sencon, harfende ekzameni la tutan libron kaj atentigi pri ĉiuj misoj. Espereble, la redakto de la venontaj EKOFUTURO-jarlibroj sperios ŝancon de pli kritika alpaŝo.

Ni finu per jena, tute formala, gloso: Se oni dediĉas tiom da peno pro eldoni tiaspece valoran libron, oni devus servi al si per tajpmaŝino, eti kies klavaro troviĝas la necesaj supersignoj. Kial ĝeni la leganton per: ankaŭ, kontraŭ k.t.p.?

Ĉio ĉi tamen estas bagatelaĵoj. La ĉefa valoro de EKOFUTURO elstaras super ili kaj al la kunlaborintoj ni aplaŭdas plej sincere.

,/. Kavka