Fundamenta Krestomatio/Titolpaĝo

El Vikifontaro
Salti al navigilo Salti al serĉilo
Fundamenta Krestomatio Indekso : Fundamenta Krestomatio
de L. L. Zamenhof
Titolpaĝo
Antaŭparolo


Terglobo.png

L. ZAMENHOF

FUNDAMENTA KRESTOMATIO

DE LA LINGVO

ESPERANTO DUA ELDONO

FRANCUJO. — HACHETTE et Cie, PARIS. ANGLUJO. — « REVIEW of REVIEWS », LONDON. DANUJO. — ANDR.-FRED. HÖST & SÖN, KJOBENHAVN. GERMANUJO. — MÖLLER & BOREL, BELIN. HISPANUJO. — J. ESPASA, BARCELONA. ITALUJO. — RAFFAELLO GIUSTI, LIVORNO. POLUJO. — M. ARCT, WARSZAWA. SVEDUJO. — ESPERANTOFÖRENING, STOCKHOLM Estas mendeblaj :

ĈE LA LIBREJO HACHETTE KAJ Ko

Tutmonda Jarlibro Esperantista : 1905 enhavanta la Adresarojn de Dro ZAMENHOF Unu volumo 432 paĝa.. . . . . . . 2 fr. 50 Internacia Scienca Revuo En Esperanto REDAKCIO P. FRUICTIER 27, boulevard Arago, PARIS ADMINISTRACIO : HACHETTE & Ko 79, boulevard Saint-Germain, PARIS JARA ABONKOSTO Francujo. . . . . . . 3 fr. 50 | Ceteraj landoj. . . . . 7 fr. UNU NUMERO : 60 centimoj. Baldaŭ aperos :

Granda Vortaro Franca-Esperanta Tiu verko, tiel longe atendita, estos grava ĉefverko, kiun ĉiu Esperantisto devos posedi! Ĝia kosto ne superos. . . . . . . . . . . . . . 7 frankojn.

Specimenoj kaj cirkuleroj estos baldaŭ senditaj. Ni rememorigas ke la firmo Hachette kaj Ko estas sole rajtigata eldoni verkojn aprobitajn de la aŭtoro de la lingvo, Dro Zamenhof 1432-05. — Coulommiers. Imp. Paul BRODARD. — 12-05.