Germana Esperantisto 1913 A

El Vikifontaro
Salti al navigilo Salti al serĉilo

Tabelo de enhavo. (La artikoloj markitaj per steleto estas ilustritaj.)

Generalaj artikoloj[redakti]

 • Adams, Alfred Ind.: Esperanto unter den Blinden. — Aus dem Esperanto iibersetzt von Eko 175
 • Bennemann, Paul: Leipzig, la urbo de la 9a Germana Esperanto-Kongreso 154
 • Borel, Jean: Surd-mutaj blinduloj 2
 • Christaller, P.: Stuttgart 49, 81
 • Wilhelm: La ĉirkaŭajo de Stuttgart 65
 • Eko (trad.): Protekto de bestoj 52
 • EmmerU Otto (trad.): Aerveturiloj en estontaj militoj 17
 • Frerichs: La ĉevaloj pensantaj 155, 170
 • Huebner, Prof. Dro: La ideala signifo de la verda stelo 160
 • H. W. C.: Nia Svablando kaj niaj ekskursoj 97
 • Marchand, Dro W.: Letero el la Svisaj Alpoj 73
 • Nemeth, Josefo: La fervoja katastrofo apud Medgyes 36
 • Piloto: Interesa vizito 3
 • — — Ankoraŭ interesa vizito 19
 • Pulvers, Charlotte: Bern, la urbo de la 9a Universala Esperanto-Kongreso 33
 • — — Dimanĉa procesio en svismontara vilaĝeto 101
 • — — E. L, A., la protektanto de nia Esperanta literaturo 90
 • Strong, Sir Vezey: Deklaracio pri mondamikiĝo 120
 • Verda Stelo: Frankenberg en Saksujo 68
 • — — La malproksima princino 71
 • William, P. (trad.): Ruzajoj de monfalsistoj 72
 • Winsch, Dro med. Wilhelm: Kiel ni povas imagi kaj klarigi al ni la kuracefikon de la varmo? 84
 • Wolfson, Julie: La ekspozicioj en Breslau . ' 87, * 99, 117, 145
 • Wilhelm Foerster 7
 • Parolado de Dro Zamenhof ĉe la tombo de Carlo Bourlet . . . . 144
 • La Esperanto-Konkurso Michelin 169
 • Realiĝinta bildo 171
 • Pri „La Intervidiĝo" kaj „Nekonita Dialogo" 178
 • Beletristiko.

1. Prozo[redakti]

 • Bakradze, Gjorgi (trad.): Abrskil (Prometeo) . 6
 • Bock, Katharina: Ciela okazintajo 104
 • Bourquin, Hedivig (Rodoetoi: Kaj vi? , 118
 • Christaller, Wilhelm (trad,): Rakontoj el Ŝvabujo 113, 174
 • Doberenz-Eberlein, M.: A mia madre! (A1 mia patrino!) — Trad. Johanna Tiirpe . . . 172
 • Duĉiĉ, Jovan: Prahistoria amo. — Trad. Uroŝ Avdaloviĉ 39
 • Eko: Mia unua aerveturo . 21
 • Kŭster, Margarete: La baronino 102
 • Lamariine: La du fratoj. — Trad. S. Pŝenickij 119
 • Lidovec, Dro: Rompita vivo 24
 • Luzan, Em.: La instinkto. — Trad. Marcelle Fauvart-Bastoul 39
 • Moreau, Hegesippe: La nevo de la fruktvendistino. — Trad. Paul Benoil 54
 • Nickel, Hildegard: Lurlei 118
 • Pŝenickij. S. (trad.); Grandanima pardono 174
 • — — „ La timo 90
 • Roderich, Alb.: La fratinoj. — Trad. Johann Schroder 120
 • Saphir: Printempaj preiudoj. — Trad. E. Ziemann 36
 • Schulz, Carl: Venĝo 90
 • Simmank, Frida: Oni avertas pri ŝtelistoj! (Komedieto) 156
 • Sommer, Kurt: Du herooj 89
 • Steinberg, Hans: Kiom kostas kiso? 88
 • Sidloivskaja, M. (trad.): Aforismoj el A. Hercen 53
 • Ziemann, E.: „Per aspera ad astra" 103
 • Aforismoj 8, 24, 39
 • Humorajoj 11, 26, 42, 59, 76, 163, 177

2. Poezio[redakti]

 • Behrendt, Arnold: Dediĉo al Profesoro Christaller 158
 • — — Rivereto kaj saliko 174
 • Eko: Pro amo al patrino 159
 • Seume, Johann Gottfried: La sovaĝulo, — Trad. Valc 143
 • Goetke, J. W.: Ho, ĉiela Vi estul'! — Trad. J. Olŝvanger 119

Pri kongresoj[redakti]

 • Hankel, Marie: Ekskurso al Interlaken 139
 • Jacobi, Gertrud: Memoroj pri la plezuroj de la Naŭa * 137
 • Komo kaj Onklino Spikso: La plezuroj de la 8a Germana Kongreso en Stuttgart . . .142 Pulvers, Charlotte: Sur la moato Jungfrau 140
 • Tobias, Onklo: Letero pri la Naŭa 130
 • * *
 • A1 Stuttgart kaj Bern! 97
 • Pri fakaj kunsidoj dum la Naŭa • • • 161> 177
 • Por lernantoj kaj komencantoj.
 • Mŭlental, D.: Gloro. — Trad, S. Pŝenickij 57
 • — — Mimozo. — „ „ ,,
 • Pulvers, Charlotte (trad.): Elzasaj legendoj;
 • Sankta Arbogast, p. 9. — La kruco en la katedralo de Straflburg, p, 25. — La fidela edzino, p. 25. — Papo Leono kaj lia patro, p. 40. — Sankta Gangolf, p. 40.
 • — La sankta kruco en Niedermŭnster, p. 41. — La fonta nimfo de Nideck, p. 57.
 • — La blanka virino sur Greifenstein, p. 74.

Dialogo .... Korespondo . , Diversaj artikoletoj. 10, 26, 41, 59, 75 . 10, 26, 41, 58, 75 10, 26, 41, 58, 75,

El la vivo kaj sciencoj[redakti]

 • Eko: Brila flugo de franca aviadisto 92
 • — — Rimarkindaj flugoj de germanaj aviadistoj 123
 • — — Rimarkindaj rekordflugoj de aviadistoj en Germanujo ......... 91
 • — — Sekretoj de la animo 105
 • — — La termo-lokomotivo 123
 • Hellmann, H.: La svisa lingvo 105
 • Lips, R.: Historia aprilŝerco. — Trad. Eko 59
 • Marchand, Dro W.: Vintra sporto en Junio 105
 • Bona konsilo 11, 27, 42, 59, 91, 105, 123
 • Deklaro de la redakcio de G. E 91
 • Diversaj artikoletoj 11, 12, 27, 42, 43, 60, 106
 • Malgrandaj sciindajoj 12, 60, 106, 124

Lingvaj demandoj[redakti]

 • Pri la vortfarado (Oficiala komuniko de la Lingva Komitato 106
 • Skiza gramatiko kaj sintakso de Esperanto 12, 27
 • Iom pri -ita, -ata, -ota 43
 • Pri ,,-iĝi" kaj „esti -ata" 107, 124
 • La „prepozicio" spite 146
 • Ankoraŭ pri „-iĝi" 163
 • Korektoj 13, 44
 • Mallongaj respondoj 124, 146

Diversajj artikoloj kaj rubrikoj[redakti]

 • Feliĉan novan jaron 1
 • Nova kunigo de komunaj interesoj 1
 • Konkurso 9
 • Rezultato de nia konkurso . . . . , 56
 • Kelkaj rimarkoj pri nia lasta konkurso 76
 • Sciigoj de la administracio 1, 113, 169
 • Negocaj sciigoj 96

Por kolektantoj:[redakti]

 • Dro Mobusz: Katalogo pri Esperantaj sigelmarkoj 13, 28, 44, 61, 92, 108, 125, 146, 164, 179
 • P. Tarnout: Kelkaj rimarkoj pri Esperantaj monmarkoj 45
 • Korektoj 93, 147
 • Gralologia fako 44, 61 107, 179
 • Diversaj komunikoj 29, 46, 93, 108, 125, 147, 180
 • Bibliografio 14, 30, 46, 62, 77, 93, 109, 126, 148, 165, 181
 • Diversaj eldonaĵoj 47, 79, 110, 151, 183
 • Muzikaĵoj 127
 • Por lertuloj (enigmoj kaj problemoj) . 16, 31, 47, 63, 79, 95, 111, 128, 151, 168, 183
 • Redakciaj respondoj 32, 47, 64, 77, 96, 112, 128, 152, 183
 • Diversaj ilustraĵoj: * *
 • Bildoj el Ŝvabujo , . 114, 115, 116
 • Memorajo de la Naŭa (Parta bildo de la malferma kunsido en „Kazino") . . 129
 • Carlo Bourlet f 145
 • Abato Richardson f .145