Germana Esperantisto 1919 B

El Vikifontaro
Salti al navigilo Salti al serĉilo

Tabelo de enhavo[redakti]

Generalaj artikoloj[redakti]

 • M. H.: Feliĉo . 57
 • Vcndreda Kluho, Leipzig (esp.): Vidi. De Traub 60
 • Wieczorek, Klemens: Libereco! . 41
 • Beletristiko

1. Prozo[redakti]

 • Arnold, Paul (esp.): Spinajo de la kondamnitino, Rusa leg-endo. Ei"Karl Emil Franzos; Die Hexe 90
 • Brüggemann, K.: Libertempa piedvojaĝo 74
 • — Till Eulenspiegel 45
 • Fürth, C. (esp.): La granda rapo. De L. Segebarth 51
 • — (trad.): Solange. Historia novelo de M. Walter . . . 60
 • Hempel, Otto: Adiaüo al banloko Elster . . . . . . . ......... 57
 • Ĵnkoŝmir: La festo de Kristnasko . . . . . . . . . . . . . . N . . . . . . . . 1
 • J. Z.: Mi« aventuro ; . ....... 58
 • Junker, August: La skikurantino . 25, 33, 41
 • Jurĉekko N.: Cielarko . . t ............ . 4
 • Kaulfers, Ferdinand: Tbemistokles 63
 • Kreuz, Robert; La spiono en la manĝovagono . . . . . . . . . . 62
 • Kühn, A.: La kripligita piceo . . . . . . 87
 • Lemclce, Helmut (trad.): La sanktulino inter la abeloj. De Paul Steinmüller 50
 • Markau, E. (trad.): La ling-vo de la bestoj . ........ . . . 47
 • Medem, P. (esp.) : La ŝuetoj. Rakonto el turka vivo de E. Catti. . . .... 81
 • Meisdiner, F.: Vulpo kaj korvo. Lau konata fablo .... . . . . .... . . . . 27
 • Orienta Grupa, Dresden (esp.): Pri vera diservo. Fabelo de C. Degner . . . . ..... . : . . 89
 • Popalan, Dro (esp.): Mia lasta pafo. De Lamartine . . , . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 20
  • (esp.): La perlo de Toledo. El franca lingvo de Prosper Merimee 76
 • Rohisen, Helmuth: Esperantaj vortludoj. Sercaĵo 49, 73
 • Schenkel, Jakob (esp.): La domo de 1' arbhakisto. De Peter Rosegger 2, 9, 17
 • Schmidt, Geo: lmplika .nodo 90
 • Svacina, F. K. (trad.): La hundo 12
 • Zulian, C. De (trad.): La kukurbo. El itala lingvo 36
  • (trad.): Lupo kaj cikonio. El itala lingvo 65
 • Zimmermann, K. (trad.): La blindulo kaj la lakto. El rusa lingvo de L. Tolstoj . . . 47
* * *
 • Humoraĵoj kaj spritaĵoj 5, 20, 44, 65
 • Sentencoj . * . . 2, 10, 18, 26, 34, 42, 50, 58, 74, 82

2. Poezio[redakti]

 • Arnstadt, A: Pac-Laboro
 • Bobynskyj, Vasyl (trad.): Aŭtuno. El ukrajna lingvo de Bokdan Lepkyj
 • Deininger, Gerhard: Vespero ............
 • Gerke, H. (trad.): La tombo en la Busento. De v. Platen
 • Hankel, Marie: En plej profunda doioro
 • Jung, Teo: Denove antauen!
 • Lukas, Milos: La celo .
 • Mortis nia poeto ........
 • Venĝo de la floroj. De Ferd. Freiligrath .......
 • Mater Klara: Kiel estas la objektoj * • *
 • Petzold, Oskar: Revo
 • Schroeter,' Oskar (esp.): La Lurlaj. De Heine
 • Sroka, Hermano (trad.): Flirtu, vento! De A. Rajsen
 • Zanoni (esp.): Migrema muelisto. Germana kanto, teksto de W. Müller

El vivo kaj scienco[redakti]

Aforismo (K. W.) p. 64 — Aforismoj (Salo Grenkamp) p. 5, 36, 45, 78, 89 — La bela muelistirso (K. Brüggemann) p. 28 —- Citaĵoj ei Wilhelm Teil (L. Fanken) p. 78, 86 — Eminentuiino el la g-ermana poetaro (K. Bruggemann) p. 69 — Fervoja motor-vagono (Klemens Wieczorek) p. 13 — Kiel kaj per kio la antikvuloj pentris (Heimath Rohisen) p. 77, 91 — Kion oni ne scias pri nia horloĝo (Hans Stahl) p. 52 — Kontrastoj (M. Hankel) p. 65 — Larvoj kaj ŝpiniioj (Dro Gustav Guth) p. 67 — Legofruktoj (Paul Benncmann) p. 67 — Menschenbund (1. L.) p. 52 — Mia pluvombrelo (Karl J. Loy) p. 53 — Naskiĝtag-a festaclo (ĉ.) p. 22 — Pensoj pri laboro (Zanoni) p. 65 — Silento estas oro (Hans Stahl) p. 65.

El Esperantujo[redakti]

Raporto de E. L. A., paĝoj 22, 30, 38, 47, 55, 69, 79. Esperantista poeto kaj verkisto. Dro Stanislav Schulhof mortis! (Aug. Pitlik) p. 78, 95 — Konsilo (R.) p. 93 — Prediko okaze de la fondiĝkunveno de la Germana Liga de Katolikaj Esperantistoj en Breslau Ja 5. X. 1919 (Propst Becker) p. 93 — Transiro de la homo al libereco kaj humaneeo. De Friedrich Schiller.

(Premia laboro de la „Lederer - Stiftung") p. 78.