Germana Esperantisto 1924

El Vikifontaro
Salti al navigilo Salti al serĉilo

Tabelo de Enhavo[redakti]

(Artikoloj signitaj per steleto estas ilustritaj)

1923 - Germana Esperantisto - 1925

Diversaj Temoj[redakti]

 • Behrendt: La 15-a de Decembro 218
 • Behrendt: Esperanto und Rundfunk ... 218
 • Ellersiek, F.: Resonado (Eĥo de Eko) . . 9, 25 (Radioelsendo), 45, 65, 84, 108, 137, 151, 181 (Recco/Borel), 218 Radioelsendo per Königswusterhausen
 • Kühn, A.: Al Wien! 64
 • Penndorf, J., Dro: Belaĵoj de Vogtlando . . 61
 • Rödel, Willy: Plauen, la kongresurbo de la XII a Germana Esperanto-Kongreso . . . 102
 • Röder, P.: La evoluo de !a Plauen-a Industrio 104
  • — Kasteloj, ruinoj kaj pontoj en Vogtlando 87
 • Scheibler, Reinhold: Esperanto im Gesamtunterricht 42
 • Scheidet-: Ĉu vi jam pripensis tion? (Kongresbabilado pri la XII a Germana Kongreso) 42
 • Simon, Otto: La urbo de la XVIa 22
 • Umbach: La evoluo de Elster ĝis mondkonata banloko. Trad. Kobo 111
 • Zschoche: Arbara genio punas vogtlandan nobelon 86
 • — Elster, la fama banloko de la Vogtlando. . 41
 • La Nova jaro 1
 • Banloko Elster, Trad. Heinrich 110
 • Banloko Brambach en Vogtlando. Trad. Kobo 113
 • An die Ortsgruppen und Einzelmitglieder des Deutschen Esperanto-Bundes e. V. . . . . 129
 • Perspektive .. 217
 • Propagando kaj Sukcesoj
 • Behrendt, Telegraphendirektor: Esperanto und Rundfunk 228
 • Esperanto-Institut für das Deutsche Reich: Ministererlaß und Esperantounterricht . . . 87
 • Glück und Nickel: Internationale Geschichtstagung des Bundes entschiedener Schulreformer 205
 • Der 23. Welt-Friedenskongreß . . . . . 225
 • Nitz, Dr., Studienrat: Esperanto und Rundfunk 188
 • Esperanto und Schule (Ministererlaß) ... 61
 • Internationale Rundfunk-Konferenz .... 81
 • Esperanto und Schule (Ministerrundschreiben) 129
 • Esperanto und Völkerbund 189
 • Esperanto aprobata de la Ligo de Nacioj . . 206
 • Movado kaj Organizo
 • Behrendt: Zur Aufklärung! 193
 • Borel, Jean: Rememoroj el 1903 23
 • Brüning: Esperanto oder Ido im Rundfunk? . 189
 • Christanell, F.: Esperanto kaj Homaranismo . 183
 • Dietterle, Dr.: Lederer-Hell-Stiftung .... 232
 • Ellersiek, F.: Emanuel Reicher † .101
 • Alldeutsche Hetze gegen Esperanto ... 224
 • Sproeck, A.: Über die sogenannte „innere Idee" * des Esperanto 149
 • Steche, Albert, Dr.: Stand der EsperantoBewegung in der Welt am Ende des Jahres 1923 2
 • Eine Volkshochschule über Esperanto . . 221
 • Zschepank, J.: Marie Hankel 80-jara! ... 22
 • La Esperanto-movado en Vogtlando 114
 • *Jubeieo de s-ra Paul Gottgetreu 119
 • An den Pranger! 130
 • In eigener Sache 198
 • Nekrologoj . 96, 154, 193 (Karl Konz), 232
 • Bio.: Kongresveturo Berlin—Wien 179
 • Christaller, P.: Pacifista Manifestacio en Wien 181
 • K., M.: Postkongresa laboro (en Plauen) . .136
 • Karsch, Joh.: XII a Kongreso de Germana Esperanto-Asocio en Plauen i. V 130
 • Knopf, W., Studkonsilisto: Raporto pri la XVIa
 • Universala Kongreso de Esperanto en Wien 177
 • Küster, Margarete: La Plezuroj de la XVIa . 197

PRIKONGRESAJ KOMUN1KOJ[redakti]

 • XII a Germana Esperanto - Kongreso Plauen(Vogtlando) . .. 12, 29, 49, 69, 93, 116, 140
 • XIVa Germana Esperanto-Kongreso 1925 en Magdeburg . .. 155, 192, 206, 230
 • XVIa Universala Kongreso de Esperanto en Wien—Vieno . ..29, 50, 69, 94, 96, 140, 156, 192 (Fotografaĵoj)
 • XVIIa Universala Kongreso . .. 206, 231
 • Diversaj Kongresoj. .. 96, 118, 141

Konstantaj Rubrikoj[redakti]

 • Esperanto-Movado . . . 10, 27, 46, 67, 89, 113, 137, 153, 185, 202, 225
 • Por kaj kontraü (Tra la gazetaro) 11, 48, 91, 204
 • Ligoj—Verbände ... 12, 32, 50, 71, 93, 115, . 138, 155, 189, 205, 228
 • Oficialaj Institucioj kaj Internaciaj Organizaĵoj .. 31, 157, 206
 • Esperanto en la praktiko . . 28, 48, 68, 92, 115, 138, 155, 187, 228.
 • Diversaj Komunikoj .... 13, 32, 51, 72, 118, 141, 158, 192, 207, 232 Bibliografio . . . 14, 32, 51, 119, 159, 207, 232
 • Redakcia Korespondo 72
 • Mitteilungen des Esperanto-Instituts für das
 • Deutsche Reich 19, 35, 58, 76, 123, 144, 167, 208
 • Mitteilungen des Deutschen EsperantoBundes E.V. . . . 20, 58, 77-, 100, 128, 145, 168, 196, 209, 235
 • Satzung des Deutschen EsperantoBundes E. V. . 236
 • *
 • Anoncoj (alvokoj kaj avizoj de la eldonejo kaj redakcia) . . .. 8, 13, 18, 22, 28, 34, 35, 36, 41, 47, 49, 50, 51, 55, 57, 64, 66, 70, 72, 79, 80, 83, 89, 96, 99, 104, 107, 113, 114, 115, 117, 122, 130, 139, 141, 155, 156, 160, 165, 174, 191, 201, 206, 216
 • Specialaj atentig-oj 196 I
 • Behrendt und Prof. Dr. Göhl: EsperantoSchule ' 163, 194, 211
 • Butin, Max, und Prof. Dr. Göhl: Übersetzungsaufgaben 17, 57, 99, 122, 212
 • — Ergebnisse der Ubersetzungsaufgaben . . 17,
 • 57, 99, 123, 212 Butin, Max, und Friedrich Jahn: EsperantoKorrespondenz-Lexikon für Kaufleute . 16, 52,
 • 161, 210
 • Christaller, P.: Radio-vortaro Esperanto-Germana 73, 97, 121
 • Daum, W.: AI la forestanta amatino (Poemo) 18
 • Göhl, Prof. Dr.: Proben aus einem neuen Lehrbuch .... 142, 165
 • Schmidt, Paul: La ondoj (Poemo) 195
 • Zamenhof, L.: La Vojo. Mit deutscher Übersetzung von F. Zwach 166
 • Konkurso de G. E 55
 • La poeto kaj la vero. Trad, P. T 166
 • Spritaĵoj 56, 144, 166, 195

Esperanto-Praktiko[redakti]

El la vivo kaj sciencoj[redakti]

 • Arndt, E. M.: Pri libereco kaj patrujo.... , Trad. J. Penndorf . . 78
 • Penndorf, J., Dro: Interrilatoj de la antikva kaj la moderna kulturoj ... 214
 • Papirusoj ... 126, 169, 239
 • Pri pragermana fideleco... 172
 • Zschoche: La mueleja idolo de Plauen . . .126
 • Multkonata arbo en okcidenta Vogtlando... 125
 • Vogtlanda bienulo — admirinda lingvisto ... 80
 • Informservo de la Internacia Labora Oficejo
 • Egala pago por egala laboro... 78
 • Laborhoroj en la Ruhr-teritorio ...... 171
 • Familiaj plisalajroj en Francujo... 172

Beletristiko[redakti]

 • Baumbach, Rudolph: La beltempo estinta. (Poemo) Trad. Behrendt ....... 60
 • Behrendt: Rozenjo. (El la vivo) ..171
 • Erta, C.: Kiom arde mi vin amas. (Poemo) ..80
 • Hankel, Marie: La simbolo de 1' amo. (Poemo) 39
 • Helmholz, Else: La plej grava ago.. 171
 • Herder, J. G.: La krono de la maljunaĝo. Trad. J. Penndorf .172
 • Keller, Paul: Poŝtidilio, Trad. Behrendt . 238
 • Lütgendorff, M. A. von: Pri la elefanto. Trad. A. Naumann 60
 • Möllenberg, H.: Aerbatalo 38
 • Stamatov, Georgi P.: La Rakonto de Kuracisto. Trad. Ivan H. Krestanoff ... .59
 • Stark, Adolf: Rozfabelo. Trad- Hans Stahl 37
 • La rivero de 1' riveroj. Trad. Behrendt ... 79
 • La fianĉin-lago. Trad. Heino Heitmüller . . .171
 • Kardio kaj diablo. Trad. Heino Heitmüller . 172 Spritaĵoj 39, 173, 240

Prilingvaj Diskutoj[redakti]

 • Behrendt: Brodkasti aü disaŭdigi? . . . 216
 • - Mem aŭ sin? . . . 40
 • Dahlmann, E.: Kio — Kion . . . 173
 • Funken, Leo, kaj Behrendt: Akcepti aü Ricevi?. . . 216
 • Halbedl, Adolf, Dro: Ĉu „maistrokantistoj"? . . . 40
 • Kritikemulo: El diversaj fontoj. . . 39
 • Medem, P,: Dum, dume, dum ke. . . 128
 • Minor, Karl: Al s-ro kritikemulo! . . . 39
 • Petermann, Hermann; Ĉu oni pensas en lingvo? . . . 128
 • Rippel: Ĉu oni pensas en lingvo? . . . 40
 • Rüdiger: Pri „Meistersinger" . . . 128
 • Wüster, Eugen: Schalten (elektr.) — konekti . . . 173