Germana Esperantisto 1932

El Vikifontaro
Salti al navigilo Salti al serĉilo

enhavo Germana Esperantisto 1932

fonto PDF Aŭtria Nacia Bilioteko]

Diversaj Temoj[redakti]

 • Behrendt: Reines Deutsch durch Esperanto (über R. Palleske: Von der deutschen Sprache. Ein edles Kunstwerk) ... 170
 • Hahti, Walther: Die Weltsprache der Tiere und der Menschen (Gedicht) .... 4
 • — Aŭtunfesto en Gohlis apud Dresden 1932 (Poema prologo: La lando de la fabeloj) ... 173
 • Minor, Karl: „Der Weg zurück" und — der Weg vorwarts... 35
 • Naumann, Albrecht: Deutsche Bŭcherei (Gemana Librarejo) dum 20 jaroj .... 188
 • Augustusburg (Erzgebirge). Ekskursejo de ia Germana Kongreso 1932 (L. K. K.)... 3
 • Veturo ai la plej alta monto de Saksujo kaj al la plej alta urbo de Germanujo (L. K. K.) ... 33
 • Chemnitz alvokas vin! (L. K. K.) .... 53
 • Kriebstein, kastelo kaj valbarilo (L.K.K.) 55
 • Venu al Radeberg! Kunmigru al Feliksturo! (Verda Stelo, Radeberg) ... 139
 • Anglic ....4, 17
 • Wie es nicht zu sein brauchte . . . und wie es sein sollte! ....4, 58
 • Aufruf an alle Funkfreunde (Internacia Radio-Servo) .... 22
 • Esperanto — Lingvo de Radio .... 79
 • Nachrichten (Neuigkeitien) aus Nah und Fern .... 129, 153, 169, 185

Movado kaj Organizo[redakti]

 • Behrendt, Postrat: Was will der Deutsche Esiperanto-Bund (E. V.) ? ....4
 • Nova sento. Vortoj (por la 15a de Decembro) . . . 186
 • Dietterle, Dr., und Behrendt: Zehn Jahre „Esperanto-Institut für das Deutsche Reich" 56
 • Ellersiek, F.: Friedrich Pillath † .... .... 78
 • — Karp Wallon . . 138
 • Habellok, Georg: Stand der Espe- ranto-Bewegung in der Welt am Ende des Jahres 1931 .... 1
 • — Dr. phii. Albert Steche 70 Jahre! . l.'-7
 • Jackel, Wolfgang, Studianrat: Schreiben an den Bundesvorsitzenden (Stimme aus dem Leserkreise) . . . 16 *
 • Prüfungskommissionen des Esperanto-Instituts für das Deutsche Reich . .... 77
 • Wie wünschen Sie sich das Bundesblatt? (Schriftleitung) .... 1.3
 • Achtung! Neuorganisatiosn! ....112

Kongresoj kaj Kunvenoj[redakti]

 • Naumann, Albrecht: Babilaĵo pri la 21a Germana Esperanto-Kongreso .
 • H. Schmalzl: 24a Universala Kongreso de Esperanto en Paris . . . . .
 • 21a Germana Esperanto - Kongreso Chemnitz (Bultenoj) 8, 23, 44, 59, 73, 1C)
 • 24a Universala Kongreso de Esperanto, Paris (Bultenoj)...24,60,80,99,100 (D.E.B.), 115(D.E.B.), 11
 • Kongresaj Karavanoj al Paris (Ellersiek) ....24, 40, 71, 89, inter 100 kaj 101, 11
 • 25. Esperanto-WeltkongreB 1933 in Köln (Begrüßungsschreiben des Oberbürgermeisters von Köln)... 14
 • 25a Universala Kongreso de Esperanto en Koln (Bultenoj) . . . 159, 175 (
 • Köln Kongresa Vojago al Köln (Ellersiek).... 160, 1"
 • Diversaj Kunvenoj . . .81, 93, 100, 119, lfc

Konstantaj Rubrikoj[redakti]

 • Kroniko Tutmonda...5, 22, 41, 58, 79, 98, 116, 141, 157, 174, 189
 • Niaj Mortintoj — Unsere Toten ...25, 41, 60, 117, 139, 161, 190
 • Parolejo... 8, 25, 45
 • Diversaj Komuilikoj...8, 25, 44, 60, 98, 118, 142, 175, 190
 • Bibliografio....9, 26, 46, 61, 82, 101, 120, 143, 161, 191
 • Esperanto-Rundfunk-Programm...8, 45, 67, 89, 105, 124, 140, 157
 • Mitteilungen des Esperanto-Instituts für das Deutsche Reich...10, 27, 48, 64, 88, 121, 146, 165, 176 (Dr. phil. Albert Steche: Professor Dr. Johannes Dietterle)... 177, 192
 • Sciigoj de la Redakckio kaj Administrado ....9, 119, 179
 • Negocaj Anoncoj — Geschäftliche Anzeigen 16, 30, 32, 52, 71, 72, 79, 92, 108, 128, 146, 152, 168, 179, 184, 186, 198-200

Mitteilungen des Deutschen Esperanto-Bundes E. V.[redakti]

 • Mitteilungen des Vorsitzenden... 11, 104, 122
 • Mitteilungen des Vorstandes ... .27, 103, 147
 • Mitteilungen der Geschaftsstelle ...12, 28, 47, 86, 104, 123, 147, 164, 178, 192
 • Aus den Gauverbänden ...12, 28, 47, 87, 104, 123, 147, 164, 178, 193
 • Hauptversaimnlung ..... 65, 85, 101
 • Organisations-Ausschu8....104
 • Anzeigen ....22, 45, 67, 81, 88, 89, 136, 148, 179
 • Übersetzungs-Preisaufgaben und Ergebnisse (bearbeitet von Behrendt),,,, 13,29, 47, 67, 88, 104, 124, 148, 193
 • Esperanto-Lehrgang . . 180, 181, 194, 195

Esperanto-Praktiko.[redakti]

 • Eko: George Washington. Je la 200a datreveno de lia naskiĝo ...50
 • Fr jmmel, Emil: Donanto estas pli feliĉa ol ricevanto . ... 196
 • r» ntzckow, W. (trad. el la Germana): La bona kamarad' (Popolkanto) ...183
 • Jung, Teo: Paris ...125
 • Körner, Justinius: Stranga okazo. E1 la Germana trad. Eko... 31
 • Köhler , Werner: La muziko de antikvaj popoioj... 14
 • Pönndorf, J., Prof, Dr.: La nomoj de la monatoj en Esperanto ... 30
 • La nomoj de la semajntagoj en Esperanto ...69
 • Antikva ŝipkoloso ... 106
 • Richter, Albrecht: Bienetulo Helmbreĥt kaj lia fiio. Mezepoka tradiciaĵo. E1 la Germana _ E-igis Prof. Dr. J. Penndorf ...166, 182
 • S i i e v e r, A.: La 22a de Marto 1832. Pri la mortotago de Goethe. E1 la Germana trad. J. K.... 49

% nkler, Martin: Kiu igas tremi la teron . . .! E1 la Germana trad. Eko ...90

 • Zamenhof, Leono, Dro.: Paris 1914 kaj 1932 ... 126
 • .
 • i 22a de Marto 1932 (J. K.) . 68

k ■'*1 o g o j :

 • Pri la elekto de profesio ...126
 • Pri la krizo ... .150
 • Pri la rekordoj de rapideco... 167
 • Pri la foiroj ... 183
 • Prilingvaj Diskutoj: La uzo de „ajn" ... 151
 • L -1evas scii tion — La gran...da inundo ... 15
 • • • klare — Parenceco — La senkosta morto ...31

iĵ -na naiveco —- Ĉiam singardema . . . 50 E ;s iam ... — Erari estas home — Salomona juĝo 51 a«o por ĉiam — La saĝa sultano (E-igis Godo) ... 70

 • f tno Modo ĉe nekuituritaj popoloj — Muzeo de vaporo — La vero estas simpia ... 91
 • Tinokta vizito — La vera kaŭzo 107
 • L hejmenveno — Kiel fulmo erarigis ŝipon — La manskribo de Liszt — Kiei Victor Hugo iam ricevis bonan kafon — La enigmo ... 127
2i aĝon atingas la arboj? — La paradizo de la hirudoj — Malgajigaj nombroj . . .149

Jj; princo aŭ zibelpelto? — Ekzameno pri teo — La simiieco ... 150 '1 profunde la sunradioj penetras en la maron? — La savo ...151

 • L savitaj kanarioj — La diversaj reĝoj ...167
 • decido de la plimulto — Li ne scias sin helpi ... .183
 • malgranda ŝerceto — La ŝanĝita monero ... 197
 • humorajoxj ... 15, 31, 91, 151, 167, 197