Imitado de Kristo, lib. 2, ĉap. 2-3

From Vikifontaro
Jump to navigation Jump to search

> Ĉefpaĝo:Esperanto
> Kategorio: Brevier-Legaĵo
> Sistema listo de ĉiuj Brevier-Legaĵoj
> Romkatolika Kalendaro

Brevier-Legaĵo[edit]

el la libro «Imitado de Kristo»

Pri humileco kaj paco

Ne tro zorgu pri tio, kiu estas kun vi kaj kiu kontraŭ vi, sed zorgu kaj klopodu pri tio, ke Dio estu kun vi en ĉio, kion vi faras.

Havu puran konsciencon, kaj Dio protektos vin. Ĉar al tiu, kiun Dio protektas, povas malutili nenies malico.

Se vi kapablas silenti kaj suferi, sendube vi eksentos la helpon de la Sinjoro.

Li scias, kiam kaj kiel Li vin liberigos, tial plene fidu al Li.

Nur Dio povas helpi kaj liberigi vin de ĉiuj konfuzoj.

Ofte tre utilas, se aliaj homoj konas niajn erarojn kaj riproĉas ilin al ni, ĉar tiel ni estos pli humilaj.

Kiam homo humiliĝas pro siaj eraroj, li pli facile trankviligas la aliajn kaj kvietigas tiujn, kiujn li kolerigis.

Dio potektas kaj liberigas humilan homon, amas kaj ĝojigas lin, kliniĝas al li, superŝutas lin per graco; kaj kiam li estas jam profunde humiligita, Dio lin levas al gloro.

Al humila homo Dio malkaŝas siajn misterojn kaj afable altiras kaj invitas lin al si.

Humila homo, eĉ se humiligita, restas kvieta, ĉar li apogas sin ne je la mondo, sed je Dio.

Ne pensu, ke vi progresis en perfekteco, ĝis kiam vi ne konsideras vin la plej malgranda inter ĉiuj.

Antaŭ ĉio konservu en vi mem la pacon, poste vi povos trankviligi ankaŭ la aliajn.

Trankvila homo estas pli utila ol klera.

Pasia homo ŝanĝas je malbono ankaŭ la bonon kaj facile kredas eĉ la plej malbonajn aferojn.

Bona, pacema homo ĉion ŝanĝas je bono.

Kiu vivas en paco, tiu neniun suspektas. Sed kiu estas malkontenta kaj senĉese ekscitita, tiun turmentas ĉiuspecaj suspektoj; nek li mem havas pacon, nek al la aliaj li deziras ĝin.

Li ofte diras tion, kion li ne devus diri kaj faras tion, kion li ne devus fari.

Li priatentas tion, kion devus fari la aliaj, kaj malzorgas pri tio, kion devus fari li mem.

Estu fervora unue vi mem, poste vi povos entuziasmigi ankaŭ vian proksimulon.

Viajn agojn vi scias ekskuzi kaj plibeligi, sed la ekskuzon de la aliaj vi ne akceptas.

Estus pli ĝuste, se vi akuzus vin mem kaj ekskuzus vian fraton.

Kaj se vi volas, ke la aliaj estu paciencaj kun vi, estu ankaŭ vi pacienca kun ili.


Fontoj[edit]

  • Latina teksto:
De imitatione Christi (15-a jarcento) lib. II, cap. 2-3
en: Thomas a Kempis, Opera omnia, ed. Pohl, vol. 2, Freiburg 1904, 63-64
  • Esperanta traduko:
Magda Šaturová, 2000
2001 en Eichkorn: Liturgio de la Preĝ-Horoj, p. 50-51

Envicigo[edit]

  • Advento > 3-a semajno > mardo

Vidu ankaŭ[edit]

Vilhelmo el Saint-Thierry: Kontempli Dion (3-a adventa semajno > lundo)
Ireneo: Kontraŭ Herezoj, lib. 4, ĉap. 20 (1) (3-a adventa semajno > merkredo)
aŭ: → Leono la 1-a: Letero 31 (advento > la 17-a de decembro)