Internacia Socia Revuo/1-1

El Vikifontaro
Salti al navigilo Salti al serĉilo
1a Jaro — N° 1a (5a)
Unu Numero : 60 centimoj
Januaro 1907


INTERNACIA

SOCIA REVUO


MONATA ESPERANTA GAZETO, INTERNACIE REDAKTATA KAJ ILUSTRATA
PRI ĈIO, KIO INTERESAS LA HOMARAN VIVADON Ĉion, kio rilatas al la
ADMINISTRACIO
  Oni sendu al
R. Louis, Internacia Socia Revuo
45, rue de Saintonge, Paris-3e (Francl.)
ABONPREZO:
(Universala Poŝta Unuiĝo)
Jare : 6 frankoj
(pageblaj laŭvole ĉiutrimonate Fr. 1.75)
Abonantoj-Monoferantoj :
Jare : almenaŭ 20 frankoj
 Ĉion, kio rilatas al la
REDAKCIO
  Oni sendu al
Fi-Blan-Go, Internacia Socia Revuo
45, rue de Saintonge. Paris-3e (Francl.)


ENHAVO


KOVERTO : Al niaj legantoj. — Al niaj kunlaborantoj. — Niaj kunlaborantoj. — Kalkuloj. — Pôsta fako. — Revuoj.


La vilaĝanoj agristoj en Rusujo, Amiko. — La Feliĉo por la proletarioj, J. Nys. — Pripensadoj pri la Individualismo, Manuel Devaldès. — Kontraŭ la Rusa prunto, Vincent Richard.


SOCIALAJ KAJ POLITIKAJ PARTIOJ ĈIULANDAJ : Socialistaj partioj en Granda Britujo, W.-W. Padfield. — Sveda laborista movado, Einar Hakansson.


SOCIA MOVADO : Bohemlando, Josef Teply. — Bulgarlando, Dro Diodono. — Brazillando, Neno Vasco. — Franclando, R. Louis. — Germanlando, Wilhelm Thielking. — Gvineo F. B. G. — Holando, J.-L. Bruijiu. — Hispanlando, Froment. — Meksiklando, H. S. — Ruslando, Voroneĵ, Warszawa. — Svislando, X… — Unuigitaj Ŝtatoj, C.-E. Randall.


ESPERANTA MOVADO. — Diversaĵoj