Internacia Socia Revuo/1-1/Al niaj legantoj

El Vikifontaro
Salti al navigilo Salti al serĉilo
AL NIAJ LEGANTOJ
————

    Karaj Kamaradoj !

Samtempe kiam la jaro 1907 aperas, fine, la 1a numero de nia revuo jam de longatempe dezirata de ĉiuj kaj ni esperas, ke kun reala ĝojo, vi ĝin ricevos.

Ni volis efektivigi nian promeson formulitan en la 4a folio, por ke vi ĉiuj, kamaradoj, ne estu ankoraŭ unufoje senkuraĝigitaj, eksciante de la apero de la revuo estos prokrastita ĝis posta dato.

Tamen, se ni deziris kontentigi vin, tio ne estis ne malrespektante la decidon premitan de ni, t e publikigi tiun numeron nur kiam ni havus en kaso, la necesan monon por la presado dum tuta jaro. Ni do mensogis pri tiu punkto; sed se ni publikigis tiun numeron, tio estas kun la konvinko, ke ĉiuj vi sendus tion, kio mankas al ni por efektivigi eldonon sen interrompaj kaj konstantan vastigon de nia revuo, ĉar 16 paĝoj, tio estas malmulte por revuo de tia graveco kaj ni estos devigataj resumi la sciigojn, kiujn ni recevos kaj eĉ eligi kelke da ili, tio, kio estos bedaŭrinda.

En Ĝenevo (kunveno de la Ruĝuloj) kelkaj kamaradoj ĉeestantaj diris, ke ili propagandos por la revuo, nur kiam ili povas prezenti unu numeron; ili povos do, nun aktive labori por tio. Se ni volas sukcesi estas necese, ke cziu helpu nin laŭ sia povo, ĉu sendante monon, abonante, farante ageman propagandon por varbi abonantojn, ĉu per la gazetaro, ĉu per kunvenoj, ĉu ankoraĵ, organizante festojn je la profito de la I. S. R.

Nun ni malfermas kun tiu numero senĉesan monoferadon. Plie ni eldonos centon de ĉiuj niaj desegnaĵoj sur simil-japana papero, por la kolektantoj, kiujn ĉiu povos vendi al siaj samlanduloj. La prezo de ĉiu ekzemplero estos afrankite 75 centimoj. La vendo de tiuj desegnaĵoj, tiel, kiel la monoferado, rilatos ankaŭ al la neesperantistoj, ĉar ni certe havas amikojn en ĉiuj landoj, kiuj konsentos helpi nin, kvankam ili ne konas la lingvon, sed nur ĉar ili posedas saman idealon.

Kiel vi konstatos legante « niajn kalkulojn » niaj provizoj estas malriĉaj kaj ni ne havas sufiĉe da mono por eldoni la 2an numeron. Ni esperas, ke dond‘al via energio elmontrita per ĉiu maniero, ni povas prezenti al vi en la 2a numero, sufiĉan budĝeton, kiu permesos longan ekziston por la revuo kaj diri ke baldaŭ ĝi aperos ĉiuduonmonate kun 16 paĝoj aŭ monate kun 32 paĝoj, tiu estus granda neceseco. Ni esperas, ke ĉiu faros dian devon.

La Administracio.