Kondukanto internacia de l' interparolado kun modeloj de leteroj/Frazoj la plej ofte uzataj

El Vikifontaro
Salti al navigilo Salti al serĉilo
Antaŭparolo Indekso : Kondukanto internacia de l' interparolado kun modeloj de leteroj (1890)
de Antoni Grabowski
Frazoj la plej ofte uzataj
Interparolo


Por demandi, respondi.

Kiu estas tie? — Kiu vi estas? — Kun kiu mi havas la honoron paroli? — Kiel vi estas nomata? — Mi estas nomata N. — Kion vi volas? — Kion vi deziras? — Mi bezonas paroli kun vi. — Mi havas ion por diri al vi. — Ĉu vi min konas? — Mi ne havas la honoron vin koni. — Aŭskultu min! — Mi vin aŭskultas. — Ĉu vi min komprenas? — Mi vin ne komprenas. — Kial vi ne respondas? — Mi aŭdis malbone. — Kion vi volas diri? — Kion vi diras? — Kio estas? — Al kio ĝi servas? — Ĉu vi parolas internacie? — Mi komprenas pli bone, ol mi parolas.

Por proponi.

Ĉu vi ion bezonas? — Kion vi bezonas? — Kion vi deziras? — Ĉu estus agrable al vi? — Per kio mi povas servi al vi? — Per kio mi povas esti utila al vi? — Kion vi postulas? — Kion vi petas? — Kion mi povas proponi al vi? — Kion vi elektas? — Alprenu ĝin, por fari al mi plezuron! — Mi ĝin proponas al vi el bona koro.

Por peti.

Mi havas peton al vi. — Ĉu vi volas fari servon al mi? — Ĉu mi povas vin peti je ĝentileco? — Ĉu vi povas konsenti al mia peto? — Faru al mi la plezuron! — Ĉu vi estus tiel bona? — Ĉu vi volas fari al mi la ĝentilecon? — Mi vin petas je tio. — Pardonu min, mi petas! — Ĉu mi povas kalkuli sur vin? — Mi multe bedaŭras ke mi vin maltrankviligas. — Ne malkonsentu, mi petas. — Vi min ŝuldigos senfine. — Ĉu vi havus la bonecon? — Tio-ĉi farus al mi tre grandan servon. — Mi efektive timas trouzi vian ĝentilecon.

Por konsenti.

Jes, certe. — Mi estas tute preta servi al vi. — Mi konsentas al tio. — Kun plezuro. — Mi faros la eblon. — Vi povas esti certa, ke mi faros ĉion, kio dependas al mi. — Mi neniam povas malkonsenti al vi. — Kalkulu sur min! — Kredu al mi tute! — Mi prenas sur min vian aferon. — Super ĉio, kion mi havas, vi povas ordoni. — Se vi min bezonas, sciigu min. — Mi atendas viajn ordonojn.

Por malkonsenti, praviĝi.

Ne, ne estas eble. — Mi ne povas konsenti je tio. — Tio-ĉi min ne tuŝas. — Mi multe bedaŭras, ke mi devas malkonsenti. — Senkulpigu min, mi petas, mi faris la eblon. — Tio-ĉi ne dependas de mi. — Ne koleru je tio. — Kredu, ke ne estas mia kulpo. — Mi petas milfoje pardonon, mi bedaŭras tion kiel vi. — Ĝi restos por alia fojo.

Por fari kaj ricevi dankojn.

Mi dankas. — Mi dankas al vi. — Alprenu de mi mil dankojn. — Mi estas via ŝuldanto. — Mi konservos al vi eternan dankemon. — Ĝi ne estas inda je parolado. — Mi estas al vi multe danka por tio. — Ĝi estas nenio. — Mi redonas dankojn al vi. — Mi neniam forgesos, kion vi faris por mi. — Mi volus fari pli multe. — Vi faris al mi servon, kiun oni ne forgesas. — Vi estas efektive tro bona. — Vi faras por mi multon da penoj. — Alprenu la esprimon de mia profunda dankemo. — Mi ne scias kiel danki por la granda servo. — Mi multe bedaŭras la laboron kiun mi kaŭzis al vi. — Ni esperu, ke iam mi povos plenumi mian devon kontraŭ vi. — Mi estas tre kontenta ke mi povis esti utila al vi. — Mi esperas reservi al vi.

Por konsili, pripensi, decidi.

Kion vi farus estante en mia loko? — En via loko mi farus la jenon... Kion mi devas fari? — Laŭ mi, jen kion vi faros... Kion vi konsilas al mi fari? — Mi ne scias bone, estas afero grava. — Kion mi faros? — Pri kio vi pensas? — Mi kredas ke vi estas prava. — Kia estas via opinio? — Mi tute dividas vian opinion. — Ĉu vi ne estus farinta la samon? — Mi vidas ke mi faris malbone. — Je kio sin teni? — Metu vin en mian situacion. — Atendu, venas al mi ideo. — Kion vi diras pri tio? — Efektive, via ideo estas tre bona. — Kiel ŝajnas al vi? — Mi estas decidita. — Ĝi estas via opinio? — Mi kredas, ke vi faros bone. — Ĉu ne estas alia konsilo? — Mi devis postiri mian unuan ideon. — Kion ni faros? — Oni devas tamen preni decidon. — Mi faros alie.

Por certigi.

Nenio pli vera. — Mi donos al vi vidigojn. — Mi ĵuras al vi, ke ĝi estas la vero. — Mi donas al vi mian vorton de honoro. — Mi diras al vi, ke ĝi estas vera. — Ĝi estas certa. — Estu certigita! — Vi povas kredi al mi. — Mi estas certa je tio. — Mi garantias al vi la fakton. — Mi povas vin certigi je tio. — Mi havas klarajn vidigojn.

Por nei.

Vi vin trompas. — Tio-ĉi ne estas vera. — Ne, ne vera. — Estas malvero. — Ne povas esti. — Mi vin certigas, ke ne. — Mi ne diris tion-ĉi. — Mi neas formale. — Mi penas kredi al vi. — Vi estas en la plej granda eraro. — Vi vin trovas en eraro. — Nenio pli malvera ol tio.