Kondukanto internacia de l' interparolado kun modeloj de leteroj/Modeloj de leteroj

El Vikifontaro
Salti al navigilo Salti al serĉilo
Dialogoj el Lukianos Indekso : Kondukanto internacia de l' interparolado kun modeloj de leteroj (1890)
de Antoni Grabowski
Modeloj de leteroj
Modeloj de leteroj de ŝanĝo


Modeloj de leteroj.
Por komenci leteron.


Via barona, (markiza, grafa) Moŝto! — Via (baronina, markizina, grafina) Moŝto! — Sinjorino grafino! — Sinjoro barono! — Tre estimata sinjoro! — Estimata sinjorino! — Sinjoro! — Kara sinjoro! — Kara amiko!


Por finigi leteron.


Mi restas de via sinjora (barona) Moŝto, tre humila kaj obeanta servanto. — Mi restas kun tuta respekto via plej humila servanto. — Mi havas la honoron esti, sinjoro markizo, via k. c. — Via humila kaj obea. — Ricevu, sinjoro, mian plej koran saluton. — Via humila. — Tute la via. — De l' tuta koro la via. — Kun estimo kaj amika saluto. — Kun alta estimo. — Via amiko. — Via fidela amiko. — Kore vin salutas.

Via plej humila servanto. — Ricevu, sinjoro, la certigon de la plej alta estimo de via obea servanto. — Kun la plej granda estimo (respekto). — Koran saluton de via —.


Leteretoj amikaj.


Kara amikino!

Estante hodiaŭ vespere invitita al balo, mi bedaŭras senfine ke mi ne povos vidi vin en mia domo. Pardonu kaj faru al mi alian fojon la plezuron de via kara vizito.

* * *

Sinjoro kaj Sinjorino C. havas la honoron inviti Sinjoron kaj Sinjorinon N. al tagmanĝo amika, ĵaŭdon venontan je l' tria horo. Petas respondon.

* * *
Kara amiko!

Morgaŭ vespere ni estos en la domo kaj vi faros al ni grandan plezuron, se vi venos je l' horo kutima por vespermanĝi kun ni.

* * *

Mi multe bedaŭras, ke mi ne povos akcepti la amindan inviton de vi kaj de via estimata edzino, ĉar forta malsaneto min retenas en mia ĉambro.

* * *

Reveninte en tiu-ĉi momento el la vojaĝo mi tre dezirus paroli kun vi la plej rapide. Se via tempo ĝin permesas, venu tuj al mi; mi vin atendas kun senpacienco.

* * *

Mi multe ĝojas je tio, ke vi fine revenis. Se mi ne havus alian motivon ol saluti vin post tiel longa forestado, tio-ĉi jam estus sufiĉa, por rapidi vin viziti. Vi povas tial certe min atendi post tagmezo je l' sesa horo.

* * *

Kion vi pensas, se hodiaŭ ni irus en la teatron? Skribu kelkajn vortojn de respondo kaj sendu ilin per la alportanto de tio-ĉi; mi zorgos pri la biletoj kaj vi venos min kunpreni.

* * *

Ne eble! estas malhelpoj. Morgaŭ buŝe pli multe.

* * *

Ĉar hodiaŭ ni havas tre belan veteron, mi vin atendas post tagmezo je l' horo ordinara. Ni faros promenon al la domo de l' arbaristo kaj trinkos tie la kafon.

* * *

Mian plej koran gratulon por via tago de naskiĝo.

* * *

Multan feliĉon por la nova jaro.

* * *

Mi invitas min hodiaŭ por tagmanĝi ĉe vi.

* * *

Ĉu vi volas tagmanĝi hodiaŭ ĉe ni senceremonie?

* * *

Pet. resp. (Peto je respondo). R. p. (Respondo pagita).