Nova jaro 1914 GE

El Vikifontaro
Salti al navigilo Salti al serĉilo


Bonvolu atenti![redakti]

ĉi tiu unua numero de la nova jarkolekto estas sendita ankoraŭ al ĉiuj niaj abonantoj el 1913. Kiu el ili deziras plue Iegi eldonon B, sed ĝis nun ne renovigis sian abonon, bonvolu fari ĉl tion senprokraste, por evlti malfruiĝojn en la alsendo de la venontaj numeroj.

La administracio de G. E.

Nova jaro[redakti]

Okaze de l' komenco de la nova jaro ni ricevis el nia legantaro multege da tre afablaj bondeziroj. Ne estas eble, danki al ĉiu el la gratulintoj aparte; do ni petas, ke ili akceptu ĉi-tiumaniere nian koran dankon kaj la certigon, ke iliaj afablaj deziroj denove kuraĝigis nin daŭrigi la energian laboron por nia kara arero kaj ne malpli ankaŭ zorgi pri tio, ke nia gazeto ankaŭ en Ia nuna jaro trovu favoron ĉe niaj legantoj kaj akiru novajn amikojn. Samtempe ni ripetas ĉi tie niajn korajn bondeziroin, kiujn ni jam elparolis en la nunmonata numero A.

En eldono A ni ankaŭ jam atentigis pri la ŝanĝo de la presejo kaj pri la per tio atingita reveno al la antaŭa skribspeco, kiun niaj legantoj pli ŝatis ol tiun de la lasta jarkolekto. Laŭ enhavo ni entute daŭrigos eldononi B en la nuna maniero; nur iom pli ol ĝis nun ni klopodos publikigi tradukojn el negermanaj lingvoj aŭ Esperantajn originalojn. Rilate al versaĵoj ni rimarkigas, ke ni preferos precipe originalajn poemojn.

Jen la nunjara programo por eldono B, pri kiu niaj legantoj espereble konsentos.

Redakcio kaj administracio de Germana Esperantisto