Paĝo:Christaller - Kial Ido en la rolo de Internacia Lingvo ne povas super la lingvon Esperanto?, 1912.pdf/45

El Vikifontaro
Salti al navigilo Salti al serĉilo
La paĝo ne bezonas esti provlegata

= NS NTE ia” is an RT mo,

II.

man — Esperanta Vortaro) Moller £ Borel, Berlin. Bindita 2,400 sm. VORTARA KONKURSO vidusub. 6.

5. Gramatika laboro: WELTSPRA- CHEN U. ESPERANTO (Mondling- voj kaj Esperanto) germanlingva; Mallonga historio de universalaj ling- voj kaj de Esperanto; gramatiko kaj vortaroj. Enhavata en la 6868 volumo de „Bibliotek des allgemei- nen u. praktischen Wissens.“ (Bib- lioteko de ĝeneralaj kaj praktikaj sciencoj) Bong k K9, Berlin. Lukse bindita 6,250 5m

6. Premiitaj konkursaj laboroj: a. KONGRESA POEMO; 1 pre- mio konkurso de „La Revuo,“ Dres- den 1908. b. REGNO DE HOMOJ; 2" pre- mio de la Zamenhofa konkurso ĉe „Floraj Ludoj“ en Barcelono 1909. c. VORTARO GERMAN — ESPE- RANTA (literoj A, AB, AC). Sam- vaiora premio kun 2 aliaj konkursin- toj Germ Esperanto — Asocio 1910.

7. Propagandaj germanlingvaj arti- koloj kaj verkaĵoj cn multnombraj gazetoj ktp., interale: „ESPERAN- TO — LEHRMITTEL“ (Esperantaj lernilojj, „ESPERANTO UND NA- TIONALISMUS“ en la Kongresa libro de l' Germana Kongreso en Lŭbek 1911, Moller £ Borel Berlin, 1 Sm. „In Siegeszug durch die Welt“ (Venkante tra la mondo) Es- peranto — Propaganda Instituto, Leipzig. „l)ie Delegation“ Germa- na Esperantisto, 1911, pĝ. 708 Moller £ Borel, Berlin.