Paĝo:EO Aleksander Swiętochowski - Aspazio tragedio en 5 aktoj.pdf/6

El Vikifontaro
Salti al navigilo Salti al serĉilo
La paĝo ne bezonas esti provlegata


Librejo HACHETTE & Ki0, Batil. Saint-Germain, 79, PARIS.

Verkaro de D'“ L. L. ZAMENHOF ĉiu Esperantisto devas nepre posedi la verkojn de nia Majstro!

INSTRUA FAKO Fundamento de Esperanto t Eldono Franca, Angla, Germana, Rusa, Pola (bindi'a).......................... Fr. (La sama, broŝurila)..................................................................................................... . Oni vendas anarte f Ekzercaro (kvinlingva), (broiurila).................................. um venaas apane j Univerga]a Vortaro (kviniingva), (broSurita) ….

3 2 • 1 Eldono Hispana.......................................................................................................... — 1 — Itala, tradukita de Sta“ Hosa Junck..................................................... — 1 — Greka, — S° Konstanti.no Kl-lvm.................................... — 1 — Slovaka. — D° Skahvan kaj S’ Evstifeiefv........................ Kr. 1 — Rumana, tradukata do la • Societateŭ Esperantista Romana •. — Woerterbuch Deutsch-Esperanto, dua eldono, revidita, korektita, pliigita! fti eslas la vera komplemento de Universala Vortaro. Unu volumo in-16, 178-paĝa (bnoSurila).................................................. ? ĴJr |

Taschenvvcerterbuch Deutsch-Esperanto und Esperanto-Deutsch. Tre utila poŝa vortaro. Unu volumo in-16, 137-paĝa (broSurita).................................................. ’ j'r

• 75 • . • . .

j .ĝ

LITERATURA FAKO Fundamenta Krestomatio, plej grava verko, kiun fiiu devas legi por akiri perfeklan slilon. Unu volunio in-16,460-paĝa (broŝurita)................................................... Fr. 3 50 Georgo Dandin, koinedio en tri aktoj, de MOLIERE. Unu voliuno in-8, 51-paĝa (broŝurita)…………….. 1 20 Hamleto, tragedio en kvin aktoj, de SllAKESPEARE. Unu volumo in-16, 170-paĝa (broŝurila)…………… 2 • Ifigenio en Taŭrido, dramo en kvin akloj, de GOETIIE. Unu voluino in-8, 108-paĝa (broŝurita) ................................................................. 2 • La Revizoro, komedio en kvin aktoj, de N. V. GOGOL. Unu volumo in-8, 100-paĝa (broSurila).................................................................... I 50 La Predikanto, libro el • La Bibuo ■ ■ Unu volumo in-8, 28-paĝa (broŝurita)......................................................................... » 75 La Psalmaro, libro el • La Biblio ». Unu volumo in-8, 165-paĝa (broŝurita) ……………. 2 50 La Rabistoj, dramo en kvin aktoj, de SCIIII.LER. Unu volumo in-8, 144-paĝa (broŝurila)................................................................ 2 • La Virineto de maro, fabelo de ANDERSEN, kun iluslraĵoj de Hilua May BRODIE. El la Fundamenta Krestomalio. Unu volumo in-8, 42-paĝa (broŝurila)…………….. 1 50