Paĝo:EO Herbert George Wells - La dormanto vekiĝas.pdf/4

El Vikifontaro
Salti al navigilo Salti al serĉilo
La paĝo ne bezonas esti provlegata


DU LEGINDAJ LIBROJ

LUNO DE IZRAEL De la mondkonata aŭtoro Sir H. RIDER HAGGARD. Tradukita de E. S. PAYSON kaj M. C. BUTLER. Broŝurita, 3ŝ. 6p.; tole bindita, 5ŝ.; afranko, 4p.

Pri la Oriĝino de l’Homo DE Prof. Sir ARTHUR KEITH, F.R.S. TRADUKITA DE

Prof. W. BROWN, M.Sc., kaj F. R. A. McCORMICK. Broŝurita, lŝ 9p.; bindita, 2ŝ. 6p.; afranko, 2p. EI.DONITA DE

THE ESPERANTO PUBLISHING COMPANY, LTD. Haveblaj ĉe The British Esperanto Association (Inc.), 142, High Holborn, London, W.C.l. Kaj ĉiu Esperantista libro-vendisto.

ATENTU! KIU LERNAS ESPERANTON, tiu bezonas gazeton interesan, literaturan, bonstilan, kun artikoloj kaj romanoj, seriozaj kaj amuzaj:

KIU LERNAS ANGLAN LINGVON, tiu bezonas tekstojn nialkarajn, pri aktualajoj:

KIU PROPAGANDAS ESPERANTON, tiu bezonas bonaspektan, bele presitan gazeton, kun lastatempa informo pri la Movado, kiu pruvos la seriozecon de nia afero. Resume:—

ĈIU BEZONAS

INTERNATIONAL LANGUAGE Monala. gazeto en angla kaj esperanta lingvoj. Jarabono 2ŝ 6p. (3 frankoj svisaj) Petu provekzempleron ĉe “I.L. (L),” 142, HIGH HOI.BORN, LONDON, VV.C.l, ANGLUJO.