Paĝo:EO Ivan Turgenev - Kanto de triumfanta amo.pdf/2

El Vikifontaro
Salti al navigilo Salti al serĉilo
La paĝo ne bezonas esti provlegata


LIBRAIRIE DE L’ESPERANTO G. WARNIER & C'e 1 3, Rue Montmartre — PARS (ler Arr.l La katalogoj estas sendataj senpage.

Eltiraĵo el la Ĝenerala Katalogo. (Aldoni 10 °/0 por la sendelspezoj.)

LITERATURO

£iteraturo Esperantista originata

822. LENGYEL (P. de). — Libro de THumorajo

(dua eldono)

446- MALFELIĈULO (Ivan). — Sep Rakontoj . 664 - VALLIENNE (D-ro).— Kastelo de Prelongo 8o2 .

1

»

(romano)...................... KABE. — Unua Legolibro

A

ĵfntologioj ~ jfiksajoj

455 • DEVJATNIN. — Verkaro (libro 1-a) . . 2 » Verkaro (libro Il-a) . . 2 75 456ZAM EN HOF(L.) — Fundamenta Krestomatm 458.

de ia lingvo Esperanto..................................... 3 50

‘59- **’. — Esperantaj Prozaĵoj (fabeloj kaj ra-

kontoj) .

. ■..................................................... 2 59 1 25

5 0* “*. — Intefnacia Krestomatio, trad. Kabe. 585. ***. — Literatura aldono de « Lingvo Inter-

nacia », jaro 1905................................................2 50

587- ***. — Literatura aldono de « Lingvo Inter-

nacia », jaro 1906............................................... 2 50

882. ***. — Malnovaj paĝoj el « Lingvo Inter-

nacia »

jNnjla £iteraturo

469. SHAKESPEARE. — Hamleto, trad. D-ro

L. Zamenhof.................................................

470- SHAKESPEARE. — Julio Cezaro, trad. D-ro

Lambert............................................................