Paĝo:EO Jakobo Shapiro – Babiladoj de Bonhumora Zamenhofano.pdf/6

El Vikifontaro
Salti al navigilo Salti al serĉilo
La paĝo ne bezonas esti provlegata


i VIA DEVO ESTAS aliĝi al la

UNIVERSALA ESPERANTO ASOCIO 12 Boulevard du Theatre, Gcneve, Svislando.

$ LITERATURA MONDO !A!I ARTA-ILUSTRITA-INTERNACIA Unu numero riĉenhava sv. fk. 0,80 aŭ egalvaloron

U REDAKTEJO KAJ ADMINISTREJO

i

BUDAPEST VI

!]

ANDRASSY-UT81

POLA ESPERANTISTO

Monata gazeto de polaj Esperantistoj Jarabono 6 sv. frankoj. Redakcio kaj A d m i n i s t r a c i o :

Warszawa (Varsovio), Krĉlewska19

T—— /

P o I u j o .