Paĝo:EO Romain Rolland - Al la forbuĉataj popoloj.pdf/2

El Vikifontaro
Salti al navigilo Salti al serĉilo
La paĝo ne bezonas esti provlegata


ESPERANTO-VERLAĜ' FRIEDRICH ADER jDRES D E N - A. 2 7.

UNIVERSALA ESPERANTO-ASOCIO Centra Oficejo:

Museumsstrasse 14, BERN (Svisio) Sur neŭtrala lingva fundamento Komprenante unu la alian, La popoloj faros en konsento Unu grandan rondon familian.

INTERNACIE UZU ESPERANTON! Internacia helplingvo havas sencon nur se ĝi estas internacie uzata. Kiu lernis Esperanton, tiu rilatu per ĝi kun fremdaj samideanoj por plifaciligi siajn aferojn, plivastigi sian horizonton, ekkoni la aliajn popolojn. En la epoko kiam fondiĝas la Ligo de la Nacioj, ĉiu Esperantisto havas la devon, rigardi trans la limoj de sia lando kaj helpi al la internacia plifortigo de Esperanto, ĝia necesega komunikilo.

INTERNACIE OROANIZIĜU! Por ke Esperanto havu praktikan valoron kaj iam fariĝu la ingvo de la Ligo de la Nacioj, estas nepre necese, ke la Esperantistoj havu internacian organizaĵon. Tiu organizaĵo jam ekzistas. Gi estas nomata Universala Esperanto-Asocio (mallonge UEA).

KION CELAS UEA? Fondita en 1908, UEA celas: Plifaciligi la ĉiuspecajn moralajn kaj materiajn rilatojn inter la diverslandanoj. — Kreskigi inter siaj membroj fortikan ligilon de interpopola solidareco. Disvastigi la uzadon de la lingvo Esperanto. Krei internaciajn servojn uzeblajn de ĉiuj homoj aŭ grupoj, kies interesoj celas trans la limoj de ilia lando. UEA estas absolute neŭtrala rilate al religio, politiko aŭ nacieco. (Vidu daŭrigon sur paĝo 3* de la kovrilo).