Paĝo:EO Romain Rolland - Al la forbuĉataj popoloj.pdf/21

El Vikifontaro
Salti al navigilo Salti al serĉilo
La paĝo ne bezonas esti provlegata


(Vidu komencon sur paĝo 2* de la kovrilo.)

KIAL ALIĜI? UEA estas do samtempe praktika kaj ideala organizaĵo* Praktika: Car vi povas uzi la diversajn servojn aranĝitajn de la Asocio, speciale peti, parole aŭ skribe, praktikajn informojn de la ĉiulande ekzistantaj Delegitoj, kies adreso troviĝas en la senpage sendata Oficiala Jarlibro. Antaŭ la milito estis faritaj pli ol 45,000 servoj al la membroj; la Asocio havis 1200 Delegitojn kaj 7000 membrojn. Dum la milito multaj servoj estis faritaj por la militviktimoj. Ideala: Ĉar, aliĝante, vi helpas al la plifortigo de la internacia Esperanto-movado kaj sekve al la plibonigo de la interpopolaj rilatoj, kiu estas nerealigebla sen komuna interkomprenilo. Eĉ, se vi ne havas senperan profiton de UEA, aliĝu tamen, por ke via nomo pligrandigu lavicon de lapacaj batalantoj. Memoru, ke ĉiu Esperantisto neorganizita estas perdita por la komuna agado. Nur per multmembra UEA, Esperanto povos sin trudi al la homaro.

KIEL ALIĜI? Sendante sian aliĝon kaj pagante la kotizaĵon al la Delegito de via loko, aŭ se ne estas, al la Centra Oficejo de UEA: Museumsstrasse 14, Bern (Svisio). Kotizaĵoj por 1920: Membro: 5 Fr. Svisaj (Belgio kaj Francio: 6 Fr., Britio: 4 sh, Germanio: 12 Mk., Hispanio: 5 Pes., Italio: 7 L., Nederlando: 2.50 Guld., Skandinavio: 3.50 Kr., Finnlando: 10 F. M., Aŭstrio kaj 20 Kr., Bulg n»novn £■’ Membr< F gio kaj Frar 28 C 25286 t 12.50 Pes., Rolland, Romain, 8.75 Kr., Fir Al la forbuĉataj popoloj. / slovakio: 3( 30 Mk., Usi

  • ito

Por la aŭ per la •J •on. Ĉiu mc enhavas la I adresaron de kiu enhavas ►