Paĝo:EO Universo 1910-06.pdf/38

El Vikifontaro
Salti al navigilo Salti al serĉilo
La paĝo ne bezonas esti provlegata

Eldonejo: Heckners Verlag, Wolfenbŭttel (Germanujo) Bildolibro sen bildoj. De H. Chr. Andersen. E1 la dana originalo tradukis Prof-ro D-ro Lederer. VllI-j-35 paĝa, kun la portreto de Andersen, bele bindita......................................1,— Mk. = 0,50 Sm. Sufero. Fabelo de Carmen Sylva (Elisabeth, reĝino de Rumanujo.) Originalo germana; traduko esperanta, ses tradukoj (angla, franca, hispana, itala, pola, rumana) fariĝintaj el la traduko esperanta. Eldonigis Prof-ro D-ro Siegfried Lederer 0,80 Mk. = 0,40 Sm. Komedio en kvin aktoj de G. E. Lessing, esperantigita de Adolf Reinking.............................. 1,25 Mk. = 0,65 Sm. Gustaf Vasa. Historia dramo en kvin aktoj de Reinhold Schmidt 1,50 Mk. = 0,75 Sm. Esperanta Stenografio laŭ la sistemo de F. X. Gabelsberger verkis D-ro A. Schramm.....................................................0,50 Mk. = 0,25 Sm. Minna de Barnhelm.

Esperantaj poŝtkartoj:

100 belaj, artefaritaj, multkoloraj.......................... 5,— Mk. = 2,50 100 belaj poŝtkartoj „Nova Stelo“.......................... 3,— Mk. = 1,50 Universo. Internacia revuo por la belo. Kun prof. D-ro Lederer redaktita de D-ro Albert Schramm, jare............... 6,— Mk. = 3,— Rund um die Welt. Eine Zeitschrift fiir Esperantisten und solche, die es werden wollen. Herausgegeben von Professor Dr. Lederer und Dr. Schramm.................................................... 3,— Mk. = 1,50

Sm. Sm. Sm.

Sm.

Schramm. Lehrbuch der internationalen Hilfssprache „Esperanto“

22. Auflage................................................................ 1,— Mk. =0,50 Sm. Schramm. Schlŭssel zum kurzgefaBten Lehrbuch der internationalen

Hilfssprache Esperanto............................................. 0,50 Mk. = 0,25 Sm. Schramm. Fortbildungsbuch fŭr den Esperanto-Unterricht 1,— Mk. = 0,50 Sm. Schramm. Schlŭssel zum Fortbildungsbuch fŭr den Esperanto-

Unterricht................................................................ 0,70 Mk. = 0,35 Sm. Die Esperantosprache im deutschen Munde 0,25 Mk. =0,12 Sm. Blachstein. Das Grundgesetz des Esperanto............... 0,25 Mk. =0,12 Sm. Blachstein.

Eldonejo: Hachette & Co., 79 Bd. St. Germain, Paris La Revuo, internacia monata literatura gazeto, kun la konstanta

kunlaborado de D-ro L. Zamenhof. Jare (Francujo: Fr. 6.) (eksterfrancujo)................................................................. Fr. 7 = Sm. 2,75