Paĝo:Fundamento de Esperanto.djvu/2

El Vikifontaro
Salti al navigilo Salti al serĉilo
Ĉi tiu paĝo estas provlegita


LIBREJO HACHETTE KAJ K•, PARIS


TUTMONDA
Jarlibro 
 Esperantista

ENHAVANTA LA
Adresaron de Dro ZAMENHOF

Tiu ĉi jarlibro eldoniĝas ĉiujare dum Marto. Ĝi entenas : pli ol 20.000 adresojn de Esperantistoj de l' tuta mondo, plenajn sciigojn pri la propagandaj Societoj, pri la libroj, la gazetoj, la ĉiuspecaj eldonaĵoj en Esperanto.

Unu volumo, in-16. broŝurita . . . . . 2 fr. 50


Internacia
Scienca Revuo

Monata scienca revuo redaktita
EN ESPERANTO

Eldonata de la 1a de Januaro 1904

PATRONARO :

Franca Societo de Fiziko, Internacia Societo de Elektristoj, Soj Adelsköld, Appell, d'Arsonval, Baudoin de Courtenay, Becquerel, Berthelot, Bouchard, Brouardel, Deslandres, Gnl Sébert, anoj de diversaj akademioj.

REDAKCIO :

P. FRUICTIER
27, boulevard Arago,
PARIS

ADMINISTRACIO :
HACHETTE & Ko
79, boulevard Saint-Germain,
PARIS

JARA ABONO

Francujo . . . . . 6 fr. 50 | Ceteraj landoj . . . . . 7 fr.

UNU NUMERO : 60 centimoj


Dro Helte. — Pri la Teorio de l' Jonoj . . . . . » 30

Mendelejev. — Provo de Kemia Kompreno de l' Monda Etero . . . . . » 30