Paĝo:Fundamento de Esperanto.djvu/47

El Vikifontaro
Salti al navigilo Salti al serĉilo
Ĉi tiu paĝo estis validigita


ĉiu chacun | each, every one | jedermann | всякій, каждый | wszystek, każdy.
(ĉiuj tous | all | alle | всѣ | wszyscy).
plej le plus | most | am meisten | наиболѣе | najwięcej.
tiel ainsi, de cette manière | thus, so | so | такъ | tak.
kiel comment | how, as | wie | какъ | jak.
si sol, se | one’s self | sich | себя | siebie.
(sia son, sa | one’s | sein | свой | swój).
saĝa sage, sensé | wise | klug, vernünftig | умный | mądry.

§ 11.
La feino.

Unu vidvino havis du filinojn. La pli maljuna estis tiel simila al la patrino per sia karaktero kaj vizaĝo, ke ĉiu, kiu ŝin vidis, povis pensi, ke li vidas la patrinon; ili ambaŭ estis tiel malagrablaj kaj tiel fieraj, ke oni ne povis vivi kun ili. La pli juna filino, kiu estis la plena portreto de sia patro laŭ sia boneco kaj honesteco, estis krom tio unu el la plej belaj knabinoj, kiujn oni povis trovi.

feino fée | fairy | Fee | фея | wieszczka.
unu un | one | ein, eins | одинъ | jeden.
vidvo veuf | widower | Wittwer | вдовецъ | wdowiec.
du deux | two | zwei | два | dwa.
simila semblable | like, similar | ähnlich | похожій | podobny.
karaktero caractère | character | Character | характеръ | charakter.
visaĝo visage | face | Gesicht | лицо | twarz.
povi pouvoir | be able, can | können | мочь | módz.
pensi penser | think | denken | думать | myśleć.
ambaŭ l’un et l’autre | both | beide | оба | obaj.
fiera fier, orgueilleux | proud | stolz | гордый | dumny.
oni on | one, people, they | man | безличное мѣстоименіе множественнаго числа | zaimek nieosobisty liczby mnogiej.
vivi vivre | live | leben | жить | żyć.
plena plein | full, complete | voll | полный | pełny.