Paĝo:Grabowski - La Liro de la Esperantistoj, 1893.pdf/163

El Vikifontaro
Salti al navigilo Salti al serĉilo
La paĝo ne bezonas esti provlegata

Nomo

N-ro

de laverko:

Kosto:

37. A. 6rabowski.

KdiuhikaiiTo internacia de-l' iuterparolado kim mo<leloj de leteroj (on Esperanto) 75 ceut. ^^8.*A. Zinovjev. Mejdunarodn^-j jazyk «Esperanto». Tplna ucebnice mezinarodni 39. Fr. VI. Lorenc. rei dra. Esperauta. (Leruolibro de la iiogvo Esperanto. Eldono ohema) 65 ceut. 40. D. Gurevi. Sefer liamilim Esperantis (Vortareto hebrea-esperanta 50 cent. 41. L. Zamenhof. Vsemirnyj jazykEsperauto. Polnyj nebnik s 2 slovarjami (Posa lemolibrp de la

.

linirvo

42.

.

Esperantu por

Riisoj)

Wbrterbuch der internationalen Sprache. Deutsch interiiationaler

Teil.

...

Esperanto) 45. *Ludwig Meier. La Lingvo Internacia Esperanto. Renaskita Manfred, dranio 46. V. V. de IMajnov. en tri aktoj, de K. B. (en Esperanto) Lingvo intemacia de D-ro 47. * A. Dombrovaki. Esperanto, eldono litva. Mokintnve terptautiszkos kalbos D-ro Esperanto.

...

Parolo

la lingvo Esperanto Soeieto.

pri

ceut*

65

ceut.

25

ceut.

50

cent.

65

cent.

50

eent.

75

cent.

30

ceut.

Meza

vortaro germana-intf rnacia 43. Die Welt8prache Esperanto. Vollstandig^es Lehrbuch nebst 2 Worterbiichern (Posa leruolibro de la lingvo Esperanto por Gernianoj) 44. A. Grabow8ki. La Nova Jaro, de Boieslav Prus. Janko Muzikanto, de H. 'Sieukiewicz (en

4B.*y, B.

25 Esperanto-

en la

Mnioma Mnzika-Drama 49.

I.

Lojko.

50 Elektitij Fabloj

Esperanto) 50. *V. L. Kravcov.

Vscmimoje

de Ezopo (en

djelo.

«L'Espero», hymne dans la Adelskold. langue nouvelle tEsperanto», mis en musique The niversal Language Esper52. R. Geoghean. anto. Complete lustructiou Book with two

  • .

Vocalmlaries 53 L. de Beaufront. Manuel Complet de la Langrie Internatiouale Esperanto avec double vocabulaire 54. Regularo de la societo «Espero» 55. G. H. fiackman. Fnllstndig lltrobok i Terldsspraket «Esperanto» jemte tvi ordbGker. . . 51. Cl.

.

.

.

50 ceut. 20 oenu 85eent.

Digitized by

Coogle