Paĝo:Sekso kaj Egaleco - numero 1.pdf/2

El Vikifontaro
Salti al navigilo Salti al serĉilo
Ĉi tiu paĝo ne estas provlegita


Sekso kaj Egaleco

Sendependa novaĵletero.

Redaktoro

Anna Brennan

p/a Nieuwe Binnenweg 197B

3021 GA Rotterdam

Nederlando

Kunlaborantoj

Charles Power

Dermod Quirke

Jarabono (4 numeroj)

8,00 gld. aŭ 10 irk.

Sendu internaciajn respondkuponojn rekte al Anna Brennan, aŭ pagu al ŝia nederlanda poŝtĉekkonto, n-ro 4112754.

Limdato por la venonta numero: 15a de marto.

Perantoj

Brita (Prezo: £2,50)

Dermod Quirke

18 Trouville Road

London SW4 8QL.

Ĝirkonto n-ro 12 463 000 6.

Norvega (Prezo: 21 norv. kr.)

Margreta Landmark

Buerstad

N-3135 Torød.

Poŝtĉekkonto n-ro 5 73 61 29.

Usona (Prezo: $4,25)

Charles Power

Nieuwe Binnenweg 197B

3021 GA Rotterdam

Nederlando.

(Pago per ordinara enlanda usona ĉeko al la nomo Charles Power)


ligojn kun Nederlando - homo, kiu pretas provlegi por ni? Se jes, bonvolu anonci vin! Se ne, vi devos plusuferi tajperarojn.

Ĉi tiu novaĵletero celas ne nur spertajn esperantistojn sed ankaŭ tiujn, kiuj ankoraŭ ne plene regas la lingvon. Tio ne signifas, ke ni uzas limigitan vortprovizon (sed ja klarigas la pedantajn piednotojn pri neologismoj netroveblaj en PIV, kies sencoj eble ŝajnas pli evidentaj al eŭropaj ol al ekstereŭropaj logantoj). Kompreneble, ne ĉiuj artikoloj taŭgas por nespertuloj. Sed mi esperas, ke ili ĝuos almenaŭ la novan rubrikon en la centraj paĝoj: "Antaŭen kaj malantaŭen", kiu enhavas nur mallongaĵojn. Se vi vidos taŭgan materialon por tiu rubriko en nacilingva ĵurnalo aŭ aliloke, bonvolu sendi kopion kun Esperanta resumo.

Ni atendas viajn leterojn!

Anna Brennan


- 2 -