Paĝo:Sekso kaj Egaleco - numero 13.pdf/2

El Vikifontaro
Salti al navigilo Salti al serĉilo
Ĉi tiu paĝo ne estas provlegita


Sekso kaj Egaleco

Sendependa novaĵletero

Jarabono (4 numeroj)

16 ned. gld. aŭ 15 irk.

Respondkuponojn sendu rekte al Anna Brennan, pagojn al ŝia nederlanda poŝtĉekkonto, 4412211.

Redaktoro

Anna Brennan

Colle Rasto

I-00039 Zagarolo

Italujo

Kunlaboris en ĉi tiu numero

Brian Holser

Lembe Laanest

Dermod Quirke

Kompostisto

Dermod Quirke

Perantoj

Internacia (prezo: 16 ned.gld.): Universala Esperanto-Asocio, Nieuwe Binnenweg 176, 3015 BJ Rotterdam, Nederlando. Poŝtĉekkonto 378964 (UEA). Banko: Mees & Hoop, Coolsingel 93, 3012 EA Rotterdam (konto 25.52.89.804).

Brita (prezo: £4,00): Dermod Quirke, PO Box 14, Newark, Notts, NG24 4TP. Poŝtĉekkonto 12 463 0006.

Franca (Prezo: FF45,00): Anne Elisa Amblès, 20 bis rue Censier, 75005 Paris.

Germana (prezo: DM14,00): VEJGA, Töpferstrasse 20, 4500 Osnabrück.

Itala (prezo: Lit.9000): Anna Brennan, Colle Rasto, 00039 Zagarolo. (Nur por italaj abonantoj: aliaj prefere pagu al ŝia nederlanda poŝtĉekkonto, aŭ al nacia peranto).

Japana (prezo: ¥1500): Sei to Byodo Hakkokai, p/a Hukunaga Makiko, Saginuma 1-10-5, Miyamae-ku, Kawasaki-si, 213. Poŝta ĝirokonto 0-99911, Tokyo.

Nederlanda (prezo: ƒ16,00): Anna Brennan. Nederlanda poŝtĉekkonto 4412211.

Norvega (prezo: Kr.40,00): Margrete Landmark, Torødveien 109, 3135 Torød. Poŝtĉekkonto 5 73 61 29.

Sveda (prezo: Kr.40,00): Märtha Andréasson, 2265 Tolsered, 425 90 Hisingskärra. Poŝtĉekkonto 27 01 05-4880.

Usona (prezo: $5,00): Charles Power, 755 Cedar Avenue, Long Beach, CA 90813.


* Respondeca eldonanto (verantwoordelijke uitgever): Anne Tilmont, Nationalestraat 108, B-2000 Antwerpen, Belgujo.


- 2 -