Paĝo:Sekso kaj Egaleco - numero 8.pdf/2

El Vikifontaro
Salti al navigilo Salti al serĉilo
Ĉi tiu paĝo ne estas provlegita


Sekso kaj Egaleco

Sendependa novaĵletero

Jarabono (4 numeroj):

12,00 gld. aŭ 15 irk.

Sendu internaciajn respondkuponojn rekte al Anna Brennan, aŭ pagu al ŝia nederlanda poŝtĉekkonto 4412211.

Limdato por la venonta numero: 15a de decembro.

Redaktoro

Anna Brennan

p/a Nieuwe Binnenweg 197B

3021 GA Rotterdam

Nederlando

Kunlaborantoj en ĉi tiu numero:

Audrey C.E. Childs-Mee

Loes Demmendaal

Judith Junger

Lembe Laanest

Charles Power

Dermod Quirke

Lu Wunsch-Rolshoven

Presis Strangled Vole Press en London, Britio.

Perantoj

Internacia (prezo: 14,50 ned. guldenoj): Universala Esperanto-Asocio, Nieuwe Binnenweg 176, 3015 BJ Rotterdam, Nederlando. Poŝtĉekkonto 378964 (UEA). Banko: Mees & Hope, Coolsingel 93, 3012 EA Rotterdam (konto 25.52.89.804).

Argentina: Hugo A. Lingua, Casilla de Correo 278, 2000 Rosario.

Brita (prezo: 3,00 britaj pundoj): Dermod Quirke, 18 Trouville Road, London SW4 8QL. Poŝtĉekkonto 12 463 0006.

Franca: Anne Elisa Amblès, 51 rue Blanche, 75009 Paris.

Germana (prezo: 12,00 germanaj markoj): Lu Wunsch-Rolshoven, Gerichtstr. 43, 2000 Hamburg 50. Poŝtĉekkonto Hmb.4168 27-201.

Itala (prezo: 5600 liroj): Alessandro Panerai, Via Pistoiese N457, 50010 Campi-Bisenzio.

Japana (prezo: 1500 enoj): Hukunaga Makiko, Nerima-ku, Kamisyakuzzi 1-739, Midori-so 2-1, Tokyo, 177. Ĝirokonto 0-99911, Tokyo.

Norvega (prezo: 30,00 norvegaj kronoj): Margrete Landmark, Buerstad, 3135 Torød. Poŝtĉekkonto 5 73 61 29.

Novzelanda: J. T. Allan, 12 Lonsdale Crescent, Wellington 3.

Sveda (prezo: 25,00 svedaj kronoj): Märtha Andréasson, 2265 Tolsered, 425 90 Hisingskärra. Poŝtĉekkonto 27 01 05-4880.

Usona (prezo: 6,50 usonaj dolaroj): Charles Power, Nieuwe Binnenweg 197B, 3021 GA Rotterdam, Nederlando. (Oni pagu per ordinara enlanda usona ĉeko al la nomo Charles Power.)


- 2 -