Steiner1911 CCE

El Vikifontaro
Salti al navigilo Salti al serĉilo

Casopis Ceskych Esperantistu 1911 p. 76

En fino de marto 1911 aranĝis la BOHEMA SOCIETO TEOZOFIA EN PRAHA kurson de Dr. R. Steiner el Berlin pri ia temo: „Okulta fiziologio". Partoprenis Bohemoj, Germanoj, Angloj, Svedoj kaj Danoj, sume 240 personoj. La paroladoj estis farataj en lingvo germana. Oni demandis D-ron Steiner, ĉu li aprobas la propagandon de Esperanto en vicoj teozofaj. La fama filozofo konsideris la aferon tiel gi*ava, ke li pli multe da tempo por ĝi rezervis. ol por la aliaj demandoj. Li publike respondis, ke la movado celanta akceptigi unu lingvon por rilatoj internaciaj estos subteninda, kaj ke li mem ne hezitus uzi Esperanton por disvastigo de ia teozofiaj ideoj. La klopodojn de la reformistoj li energie kondamnis. — Dr. Steiner, gvidanto de la teozofia movado en Eŭropo, ĝuas pro siaj profundaj scioj famon de la plej supera aŭtoritato ĉe siaj adeptoj, por kiuj lia opinio estas tre ofte decidiga. Pro tiu kaŭzo lia supre citita eldiro espereble multe helpos ia propagandon de nia lingvo inter la teozofoj.