Enciklopedio de Esperanto/Mallongigoj

El Vikifontaro
Salti al navigilo Salti al serĉilo
(p. 11)
Elŝuti kiel: Elŝuti kiel ePub Elŝuti kiel RTF Elŝuti kiel PDF Elŝuti kiel MOBI

=== MALLONGIGOJ ===

adm. = administranto

k. c. = kaj ceteraj

adv. = advokato

k. s. = kaj similaj

apr. = aprilo

komp. = komparu

aŭg. = aŭgusto

ktp. = kaj tiel plu

aŭt. = aŭtografita

l. = legu

bibl. = bibliotekisto

LEA = laborista EA

ĉ. = ĉirkaŭ

lab. = laborista

dec. = decembro

LI = Lingvo Internacia

del. = delegito

LK = Lingva Komitato, ano,

dir. = direktoro

LK = Lingva Komitato, ano,

d-ro = doktoro

lit. = literatura

d-ro fil. = doktoro en filozofio

nask. = naskiĝis

d-ro med. = doktoro en medicino

nov. = novembro

d-ro teol. = doktoro en teologio

n-ro, No = numero

E = Esperanto

of. org.. = oficiala organo

,.E’ = Esperanto, gazeto de UEA

okt. = oktobro

E-n = Esperanton

OV = Originala Verkaro de Z

E-a = Esperanta

p. = paĝoj (laŭ nombro)

E-an = Esperantan

p: = paĝoj (laŭ ordo)

E-e = Esperante

prez. = prezidanto

E-isto = Esperantisto

prof. = profesoro

EA = Esperanto-Asocio

proks. = proksimume

EF = Esperanto-Federacio

prop. = propagando

EG = Esperanto-Grupo

prop-isto = propagandisto

EI - Esperanto-Instituto

ps. = pseŭdonimo

EK = Esperanto-Klubo

red. = redaktis, redaktoro

EL = Esperanto-Ligo

s-ano = samideano

ER Esperanto-Rondo

SAT = Sennacia Asocio Tutmondo

ES -- Esperanto-Societo

S-ulo = Sennaciulo

EU = Esperanto-Unuiĝo

SR = Sennacieca Revuo

ekz. = Ekzemple

sekr. = sekretario

Eld. = eldonis, eldonisto

sep. = septembro

e-roj = ekzempleroj

S-ino = sinjorino

febr. — februaro

S-ro = sinjoro

f-ino = fraŭlino

t. e. = tio estas

HDE = Heroldo de Esperanto

t. n. = tiel nomata

i. a. = inter aliaj

trad. = tradukis, tradukisto

ICK = Int. Centra Komitato

UEA = Universala Esperanto-Asocio

IKUE = Int. Katolika Unuiĝo E-ista UK = Umversala Kongreso de E

UK = Universala Kongreso de E

inĝ. = inĝeniero

univ. = universitato

instr. = instruisto

univ. prof. = universitata profesoro

int. = internacia

v. = vidu (en la Enciklopedio)

jan. = januaro

vicprez. = vicprezidento

jun.= junio

Z = Zamenhof

jul. = julio

Z-a = Zamenhofa

kas. = kasisto

ZA = Zamenhofa Adresaro

k. a. = kaj aliaj

(?) montras dubon aŭ necertecon

Rimarkoj. Por la nomoj de monatoj kaj nacioj ni uzis ĝenerale minusklajn komencliterojn. — Por datoj anstataŭ la longa 1-an de junio 1905 ni uzis 1 jun. 1905. — En biografioj la nomon de la nacio ni mallongigis en la teksto per majuskla komenclitero: ekz. se post la nomo de la persono ni jam notis la naciecon, de japano, J-E Vortaro signifas Japanan Esperantan