Originala Verkaro/Ĝis nun nepresitaj leteroj

El Vikifontaro
Salti al navigilo Salti al serĉilo


Paĝo:Originala Verkaro.pdf/475 Paĝo:Originala Verkaro.pdf/476 Paĝo:Originala Verkaro.pdf/477 Paĝo:Originala Verkaro.pdf/478 Paĝo:Originala Verkaro.pdf/479 Paĝo:Originala Verkaro.pdf/480 Paĝo:Originala Verkaro.pdf/481 Paĝo:Originala Verkaro.pdf/482 Paĝo:Originala Verkaro.pdf/483 Paĝo:Originala Verkaro.pdf/484 Paĝo:Originala Verkaro.pdf/485 Paĝo:Originala Verkaro.pdf/486 Paĝo:Originala Verkaro.pdf/487 Paĝo:Originala Verkaro.pdf/488 Paĝo:Originala Verkaro.pdf/489 Paĝo:Originala Verkaro.pdf/490 Paĝo:Originala Verkaro.pdf/491 Paĝo:Originala Verkaro.pdf/492 Paĝo:Originala Verkaro.pdf/493 Paĝo:Originala Verkaro.pdf/494 Paĝo:Originala Verkaro.pdf/495 Paĝo:Originala Verkaro.pdf/496 Paĝo:Originala Verkaro.pdf/497 Paĝo:Originala Verkaro.pdf/498 Paĝo:Originala Verkaro.pdf/499 Paĝo:Originala Verkaro.pdf/500 Paĝo:Originala Verkaro.pdf/501 Paĝo:Originala Verkaro.pdf/502 Paĝo:Originala Verkaro.pdf/503 Paĝo:Originala Verkaro.pdf/504 Paĝo:Originala Verkaro.pdf/505 Paĝo:Originala Verkaro.pdf/506 Paĝo:Originala Verkaro.pdf/507 Paĝo:Originala Verkaro.pdf/508 Paĝo:Originala Verkaro.pdf/509 Paĝo:Originala Verkaro.pdf/510 Paĝo:Originala Verkaro.pdf/511 Paĝo:Originala Verkaro.pdf/512 Paĝo:Originala Verkaro.pdf/513 Paĝo:Originala Verkaro.pdf/514 Paĝo:Originala Verkaro.pdf/515 Paĝo:Originala Verkaro.pdf/516 Paĝo:Originala Verkaro.pdf/517 Paĝo:Originala Verkaro.pdf/518 Paĝo:Originala Verkaro.pdf/519 Paĝo:Originala Verkaro.pdf/520 Paĝo:Originala Verkaro.pdf/521 Paĝo:Originala Verkaro.pdf/522 Paĝo:Originala Verkaro.pdf/523 Paĝo:Originala Verkaro.pdf/524 Paĝo:Originala Verkaro.pdf/525 Paĝo:Originala Verkaro.pdf/526 Paĝo:Originala Verkaro.pdf/527 Paĝo:Originala Verkaro.pdf/528 Paĝo:Originala Verkaro.pdf/529 Paĝo:Originala Verkaro.pdf/530 Paĝo:Originala Verkaro.pdf/531 Paĝo:Originala Verkaro.pdf/532 Paĝo:Originala Verkaro.pdf/533 Paĝo:Originala Verkaro.pdf/534 Paĝo:Originala Verkaro.pdf/535 Paĝo:Originala Verkaro.pdf/536 Paĝo:Originala Verkaro.pdf/537 Paĝo:Originala Verkaro.pdf/538 Paĝo:Originala Verkaro.pdf/539 Paĝo:Originala Verkaro.pdf/540 Paĝo:Originala Verkaro.pdf/541
N-ro 249.
L. 1907 sen dato[1]

Konfidencie!

Kara sinjoro! — Ĉar vi konas bone s-ron de Beaufront, mi petas vin, ĉu vi ne povas doni al mi ian klarigon pri lia ago? En plena konfido mi elektis lin, ke li estu mnia reprezentanto (aŭ la „advokato de la senŝanĝa Esperanto“) antaŭ la „Delegacio“, — kaj li, nenion al mi dirante nek demandante transiris — mia oficiala reprezentanto — … al la eksteresperantista komitato de ŝanĝoj! Ĉu tio ĉi estas vera? A1 li persone mi ne volas plu skribi pri tio.


N-ro 250.
L. 22. XII. 1907

Ne publikigi!

Kara sinjoro! — Por represi kaj dissendi mian Londonan parolon, mi kompreneble volonte donos al vi mian permeson.

La folieto de s-ro T., kiun vi sendis al mi, estas ja simpla frenezaĵo. Vi scias ja kredeble jam delonge, ke s-ro T. estas homo psiĥe malsana.

La lastaj du monatoj estis por mi tre malfacilaj. La Delegacio mem havas en miaj okuloj absolute nenian signifon; se ekzistus nur ĝi, tiam mi jam antaŭ longe akre elpaŝus kontraŭ ĝi kaj metus finon al ĝia subfosado. Sed ekzistas alia tre bedaŭrinda cirkonstanco: per la kaŝita kaj lerta agado de kelkaj personoj (aŭ de unu persono?) al la Delegacio aliĝis multaj esperantistoj. Tio kreis grandan danĝeron, kiu devigas nin esti tre singardaj!

En la nuna tre malfacila tempo, kiam mi tiel forte bezonas subtenon kaj kuraĝigon, ĉiuj esprimoj de fideleco, kiujn mi ricevas de diversaj flankoj, estas por mi tre ĝojigaj. ............

En la daŭro de 20 jaroj la esperantistoj ĉiam vidis en mi sian naturan gvidanton kaj havis la plej grandan konfidon al mi; kaj tamen ĉu mi iam malbonuzis ian konfidon, ĉu mi iam altrudis ion al la esperantistoj kontraŭ ilia volo?

Vi scias tre bone mian opinion pri ŝanĝoj; vi scias ankaŭ tre bone, ke la esperantistoj neniam devas timi, ke mi subite donos al ili ian propradecidan dekreton. Estu do pacienca. Baldaŭ ĉio estas por mi klara. Mi baldaŭ ekparolos publike; sed ne postulu de mi, ke mi faru tion ĉi tro frutempe, ĉar la situacio estas danĝera, kaj mi devas esti tre singarda kun miaj vortoj. Sed estu tute trankvila: la aŭtoro de la „Fundamento de Esperanto“ neniam faros ion kontraŭ la disciplino, kies principoj estas esprimitaj en la antaŭparolo al la Fundamento.

P. S. Ĉar ekzistas personoj, kiuj diras, ke la Bulonja Dekiaracio estas akceptita nur tial, ke ili ne estis en Bulonjo, kaj la Dekla- racion mi altrudis al la esperantistoj, tial mi intencas proponi publike al la malamikoj de la Deklaracio, ke ili legu la demandon pri ĝi en la Dresdena kongreso.


N-ro 251.
P. 22. XII. 1907 (poŝtstampo)

La verkon „Dictionnaire Français–Esperanto et Esperanto–Français“ mi ricevis kun plezuro kaj kun kora danko.


N-ro 252.
P. sen dato[2]

Kara sinjoro! — Vian raporton[3] kun la bondeziro mi danke ricevis. Feliĉan jaron sincere deziras al vi.


N-ro 253.
P. 15. I. 1908

Kara sinjoro! — Vian leteron, senditan al rektoro B., mi trovas tute prava. Al mi ankaŭ lia cirkulero tute ne plaĉas, kaj mi tre bedaŭras, ke li sendis al mi ĝian tekston tro malfrue, kiam ĝi estis jam presita. Estu tamen trankvila; post 10-15 tagoj la afero estos finita kaj ni povos denove iri tute trankvile nian vojon, ne zorgante plu pri la subfosantoj aŭ pri niaj defalintaj folioj.

Konfidencie!


N-ro 254.
P. 12. II. 1908

Kara sinjoro! — Kun granda malĝojo mi legis vian leteron de 7/11. Ne perdu la kuraĝon, ĉio baldaŭ estos tute bona. Post pluvo la vetero ordinare fariĝas ankoraŭ pli bela. Mi estas konvinkita, ke nun la malfeliĉa demando pri ŝanĝoj jam neniam reaperos. Mi esperas, ke vi baldaŭ ĝojigos min per la sciigo, ke via firmo potence ekfloris.


N-ro 255.
P. 17. II. 1908

Kara sinjoro! — Tre volonte mi plenumus vian deziron pri la „Radikaro“; sed vi ja scias, ke mi tion ĉi ne povas fari, ĉar de la tempo de la Bulonja Kongreso mi ĉesis donadi al iaj verkoj aŭ apartaj vortoj mian publikan aprobon. Kiam s-ro Borel enprenis en la novan eldonon de sia vortaro novajn vortojn, mi publikigis en la „Germana Esperantisto“, ke mia aprobo apartenas nur al la vortoj de la unua eldono (antaŭ Bulonjo). Private mi tute aprobas la vorton „tereno“, sed publike ion aprobi mi ne povas.


N-ro 256.
P. 30. IV. 1908

Kara sinjoro! — Kun sincera danko mi ricevas la folietojn, kiujn vi de tempo al tempo sendas al mi. Mi esperas, ke la krizo en la Presa Societo finiĝos feliĉe. Paĝo:Originala Verkaro.pdf/544 Paĝo:Originala Verkaro.pdf/545 Paĝo:Originala Verkaro.pdf/546 Paĝo:Originala Verkaro.pdf/547 Paĝo:Originala Verkaro.pdf/548 Paĝo:Originala Verkaro.pdf/549 Paĝo:Originala Verkaro.pdf/550 Paĝo:Originala Verkaro.pdf/551 Paĝo:Originala Verkaro.pdf/552 Paĝo:Originala Verkaro.pdf/553 Paĝo:Originala Verkaro.pdf/554 Paĝo:Originala Verkaro.pdf/555 Paĝo:Originala Verkaro.pdf/556 Paĝo:Originala Verkaro.pdf/557 Paĝo:Originala Verkaro.pdf/558 Paĝo:Originala Verkaro.pdf/559 Paĝo:Originala Verkaro.pdf/560 Paĝo:Originala Verkaro.pdf/561 Paĝo:Originala Verkaro.pdf/562 Paĝo:Originala Verkaro.pdf/563 Paĝo:Originala Verkaro.pdf/564 Paĝo:Originala Verkaro.pdf/565 Paĝo:Originala Verkaro.pdf/566 Paĝo:Originala Verkaro.pdf/567 Paĝo:Originala Verkaro.pdf/568 Paĝo:Originala Verkaro.pdf/569 Paĝo:Originala Verkaro.pdf/570 Paĝo:Originala Verkaro.pdf/571 Paĝo:Originala Verkaro.pdf/572 Paĝo:Originala Verkaro.pdf/573 Paĝo:Originala Verkaro.pdf/574 Paĝo:Originala Verkaro.pdf/575 Paĝo:Originala Verkaro.pdf/576 Paĝo:Originala Verkaro.pdf/577 Paĝo:Originala Verkaro.pdf/578 Paĝo:Originala Verkaro.pdf/579 Paĝo:Originala Verkaro.pdf/580 Paĝo:Originala Verkaro.pdf/581 Paĝo:Originala Verkaro.pdf/582 Paĝo:Originala Verkaro.pdf/583 Paĝo:Originala Verkaro.pdf/584 Paĝo:Originala Verkaro.pdf/585

Piednotoj[redakti]

  1. laŭ supozo de la adresito 28. aŭ 29. de Oktobro.
  2. laŭ prof-ro Cart: 1907.
  3. Raporto de Th. Cart al la Ministro de Publika Instruado.