Paĝo:Zamenhof L. L. - Fundamento de Esperanto, 1905.djvu/43

El Vikifontaro
Salti al navigilo Salti al serĉilo
Ĉi tiu paĝo estis validigita

paroli parler | speak | sprechen | говорить | mówić.
pri sur, touchant, de | concerning, about | von, über | о, объ | o.

§ 8.

La patro estas bona. — Jen kuŝas la ĉapelo de la patro. — Diru al la patro, ke mi estas diligenta. — Mi amas la patron. — Venu kune kun la patro. — La filo staras apud la patro. — La mano de Johano estas pura. — Mi konas Johanon. — Ludoviko, donu al mi panon. — Mi manĝas per la buŝo kaj flaras per la nazo. — Antaŭ la domo staras arbo. — La patro estas en la ĉambro.

bona bon | good | gut | добрый | dobry.
ĉapelo chapeau | hat | Hut | шляпа | kapelusz.
diri dire | say | sagen | сказать | powiadać.
ke que | that (conj.) | dass | что | że.
diligenta diligent, assidu | diligent | fleissig | прилежный | pilny.
ami aimer | love | lieben | любить | lubić, kochać.
veni venir | come | kommen | приходить | przychodzić.
kune ensemble | together | zusammen | вмѣстѣ | razem, wraz.
filo fils | son | Sohn | сынъ | syn.
stari être debout | stand | stehen | стоять | stać.
apud auprès de | near by | neben, an | при, возлѣ | przy, obok.
pura pur, propre | clean, pure | rein | чистый | czysty.
koni connaître | know, recognise | kennen | знать (быть знакомымъ) | znać.
pano pain | bread | Brot | хлѣбъ | chleb.
manĝi manger | eat | essen | ѣсть | jeść.
per par, au moyen de | through, by means of | mittelst, vermittelst, durch | посредствомъ | przez, za pomocą.
buŝo bouche | mouth | Mund | ротъ | usta.
flari flairer, sentir | smell | riechen, schnupfen | нюхать, обонять | wąchać.
nazo nez | nose | Nase | носъ | nos.
antaŭ devant | bеfore | vor | предъ | przed.
domo maison | house | Haus | домъ | dom.
arbo arbre | tree | Baum | дерево | drzewo.
ĉambro chambre | room | Zimmer | комната | pokój.