Paĝo:Zamenhof L. L. - Fundamento de Esperanto, 1905.djvu/44

El Vikifontaro
Salti al navigilo Salti al serĉilo
Ĉi tiu paĝo estis validigita
§ 9.

La birdoj flugas. — La kanto de la birdoj estas agrabla. — Donu al la birdoj akvon, ĉar ili volas trinki. — La knabo forpelis la birdojn. — Ni vidas per la okuloj kaj aŭdas per la oreloj. — Bonaj infanoj lernas diligente. — Aleksandro ne volas lerni, kaj tiai mi batas Aleksandron. — De la patro mi ricevis libron, kaj de la frato mi ricevis plumon. — Mi venas de la avo, kaj mi iras nun al la onklo. — Mi legas libron. — La patro ne legas libron, sed li skribas leteron.

flugi voler (avec des ailes) | fly (vb.) | fliegen | летать | latać.
kanti chanter | sing | singen | пѣть | śpiewać.
agrabla agréable | agreeable | angenehm | приятный | przyjemny.
akvo eau | water | Wasser | вода | woda.
ĉar car, parce que | for | weil, da, denn | ибо, такъ какъ | albowiem ponieważ.
ili ils, elles | they | sie (Mehrzahl) | они, онѣ | oni, one.
voli vouloir I wish, will | wollen | хотѣть | chcieć.
trinki boire | drink | trinken | пить | pić.
knabo garçon | boy | Knabe | мальчикъ | chłopiec.
for loin, hors | forth, out | fort | прочь | precz.
peli chasser, renvoyer | pursue, chase out | jagen, treiben | гнать | gonić.
ni nous | we | wir | мы | my.
okulo œil | eye | Auge | глазъ | oko.
aŭdi entendre | hear | hören | слышать | słyszeć.
orelo oreille | ear | Ohr | ухо | ucho.
lerni apprendre | learn | lernen | учиться | uczyć się.
tial c’est pourquoi | therefore | darum, deshalb | потому | dla tego.
bati battre | beat | schlagen | бить | bić.
ricevi recevoir, obtenir | obtain, get, receive | bekommen, erhalten | получить | otrzymywać.
avo grand-père | grandfather | Grossvater | дѣдъ, дѣдушка | dziad, dziadek.
iri aller | go | gehen | идти | iść.
nun maintenant | now | jetzt | теперь | teraz.
onklo oncle | uncle | Onkel | дядя | wuj, stryj.
legi lire | read | lesen | читать | czytać.
sed mais | but | aber, sondern | но, а | lecz.