Verkoj de FeZ/Najtingala trilo

El Vikifontaro
Salti al navigilo Salti al serĉilo
NAJTINGALA TRILO

Antaŭ fenestr’ de mia dom’
Grandaĝa staras arbo.
Kiel de temp’ ĝibita hom’
Kun verdfolia barbo.
Griza de musk’ al ĝi benket’
Alpremas sin tremante…
La najtingala trilkantet’
Revigas min konstante…
Ho, najtingalo! — via kant’,
Dolĉega via trilo
Ĉiam, ho, estis — kiel brand’
Por mi la revigilo…
Kantu, ho, kantu vi por mi —
Pri mia knabineto…
Kion ŝi faras?… — Fji… fji… fji…
Ektrilis la birdeto…

Ho, antaŭ jar’ en tiu lok’
Duope ni sidadis,
Sub najtingala ĉarma vok’
Senzorge petoladis.
Frue disigis ambaŭ nin
La sorto senkompata…

Ho, ĉu enuas tie — min,
Vi, mia koramata?…
Ho, najtingal’ — kredeble vi
Ŝin vidis en urbeto?
Ĉu ŝi enuas?… — Fji… fji… fji…
Ektrilis la birdeto.
Sur la benketo ŝin kun pi’
Alpremis mi tremantan,
Kun najtingalo — ĉiuj tri
Ni ĝuis amokanton…
Ĵuris ni ambaŭ ĝis la fin’
De l’ vivo esti kune…
Kie vi estas, ho, knabin’,
Ĉe kies brusto — nune
Ho, najtingalo!… diru — vi
Ŝin vidis en urbeto?…
Ĉu ŝi min amas?… — Fji… fji… fji…
Ektrilis la birdeto…

Ŝi min forlasis antaŭ jar’,
Forflugis knabineto.
Kaj ni nun solaj restis kvar:
Mi — arbo — vi — benketo…
Tien ĉi ree veni ŝi
Solene ja promesis —
Ŝi ne perfidis — kredas mi —
Ŝi juron ne forgesis?
Ho, najtingalo!… diru — vi
Ŝin vidis en urbeto?
Ŝi ne forgesis?… — Fji… fji… fji…
Ektrilis la birdeto…

Eble?… sed ne! — Al la satan’
Neniam ŝi ekcedos!

Ŝin ne atingos lia man’ —
Mi kredis, kredas, kredos…
Jes, najtingal’, sendube, jes, —
Ĉesigu trilon vian! —
Ŝia dolĉega korkares’
Atendas sole — mian…
Ho, najtingalo, diru — vi
Ŝin vidis en urbeto?…
Diru, ne moku… — Fji… fji… fji…
Ektrilis la birdeto…

Ho, najtingalo!… via vok’
Malgajaj triloj viaj
Sonas hodiaŭ — kiel mok’
De ĉiuj revoj miaj!
Se min perfidas la knabin’,
Se ĵuron ŝi forgesas,
Se en urbeto — kiel min —
Alian ŝi karesas!…
Ho, ne incitu trile min
En mia korsufero! —
Kune kun tiu ĉi knabin’
Forprenu vin — infero!…
Plende ekkantis la birdet’
Kaj flugis for la trilanta…
Mi do, ho, restis — sur benket’ —
Sen amo kaj sen kanto…


Ruslanda Esp-isto, 1906 (N. 4.).

»Lingvo Internacia« Julio 1907, Nr. 7 (163).