Indekso:Grabowski - Kondukanto de l’interparolado kaj korespondado, 1907.pdf

El Vikifontaro
Salti al navigilo Salti al serĉilo

TABELO DE L’ENHAVO

Antaŭparoloj............................................. V

K O N D U K A N T O

INTERPAROLADO.

I. Frazoj la plej ofto uzataj .......................... 9

Por demandi, respondi, proponi. ........................ 9

Por konsenti, malkonsenti, praviĝi ..................... 10

Por fari kaj ricevi dankojn............................. 11

Por konsili, pripensi, decidi .......................... 11

Por certigi, nei ....................................... 11


II. Interparoloj ....................................... 12

Vizito.................................................. 12

La vetero .............................................. 14

La leviĝado el la lito ................................. 17

La kuŝiĝado ............................................ 18

La matenmanĝo .......................................... 19

La tagmanĝo ............................................ 21

Restoracio ............................................. 23

En kafejo .............................................. 25

Sur la fervojo ......................................... 26

Sur la maro ............................................ 28


III. Dialogoj el komedio do Goldoni « La Amo patra » ... 32

Dialogo unua. Pankracio kaj Klariĉe .................... 32

Dialogo dua. Anĝelika kaj la diritaj ................... 33

Dialogo tria. Lukrecio, Skapino, Ĉelio, Silvio ......... 35

Dialogo kvara. Klariĉe la diritaj, Anĝelika ............ 38


IV. Dialogoj el Lukianos ..... 40

Hefajstos kaj Apollon ........ 40

Zeŭs, Asklepios kaj Herakles . 42

Hermes kaj Ĥaron ............. 44

Pluton aŭ kontraŭ Menippos ... 46

V. « La Gefratoj », komedio en unu akto de Goethe ...... 47


Korespondado.

I. Modeloj de leteroj ............ 71

Por komenci leteron............... 71

Por finigi leteron ............... 71

Leteretoj amikaj ................. 71

II. Modeloj de leteroj de ŝanĝo (Kambioj) ...... 73

III. Biletoj kaj kvitancoj de ricevo. .......... 74

IV. Modeloj do leteroj komercaj ................ 75

V. Tabelo do mono .............................. 80


A N T O L O G I O

Rakontoj kaj legendoj.

I.La neĝa blovado. Rakonto de A. Puŝkin .......... 83

II. La nova jaro. Rakonto de B. Prus. ............ 98

III. Janko-Muzikanto. Noveleto de H. Sienkiewicz.. 107

IV. La juĝo do Zeŭs. Fablo greka de H. Sienkiewicz 116

V. Estu benata. Hinda legendo de H. Sienkiewicz .. 128

VI. La ŝimo de l’ mondo. Rakonto de B. Prus. ..... 131


POEMOJ.

I. Tri Budrysoj. (El A. Mickiewicz.) ............. 135

II. Sinjorino Twardowska. (El A. Mickiewicz.) .... 137

III. En Svisujo. (El J. Slowacki.) ............... 142

IV. Al la virino. (El Z. Krasinski.) ............. 156

V. Demando. (El A. Odyniec.) ..................... 157

VI. Vana plendo. (El A. Asnyk.) .................. 158

VII. Al la virino. (El M. Konopnicka.) ........... 159

VIII. Revaĵo. (Pola kantcto.) .................... 162

IX. La kroneto. (El la bohema « manuskripto ».) .. 163

X. Se-tiam. (El A. Tolstoj.) ..................... 165

XI. Ama sento. (Kanteto rusa.) ................... 165

XII. La Tombo kaj la Rozo. (El V. Hugo.) ......... 166

XIII. La papilio. (El A. de Lamartine.) .......... 167

XIV. Soneto. (EI Dante Alighieri.) ............... 167

XV. La Zorgo. (Sentenco itala.) .................. 168

XVI. Sonoriloj do vespero. (El T. Moore.) ........ 168 XVII. La renkonto de ŝipoj. (El T. Moore.) ......... 169

XVIII. La pluva tago. (El H. Longfellow.) .......... 170

XIX. La sago kaj la kanto. (El H. Longfellov.) ..... 171

XX. Excelsior. (El H. Longfellow.) ................. 171

XXI. Trovita. (El W. Goethe.) ...................... 173

XXII. Embaraso. (Kanteto germana.) ................. 171

XXIII. Ruĝobuŝa knabineto. (El H. Heine.) .......... 175

XXIV. Saluto de l’maro. (El H. Heino.) ............. 175

XXV. Cikadino kaj formikino (El J. do La Fontaine) . 177

XXVI. Sur unu kordo. (Defendo de I’ rimo.) ......... 178
327-07. — Coulommiers, Imp. Paul BRODARD. — PI-07.

Titolo
Aŭtoro Antoni Grabowski
Jaro de eldonado 1907
Fonto pdf
Progreso Provlegenda

Paĝoj